Høje råvarepriser og fald i indvejet mælk: Arlas mælkepris stiger i august

Arlas acontopris for konventionel og økologisk mælk stiger med 7,4 øre/kg fra august 2022.

Arlas acontopris for konventionel mælk stiger med 7,4 øre/kg (1,00 €c/kg) fra 1. august 2022. Derfor vil Arlas acontopris være 426,0 øre/kg. 
 
Arlas acontopris for økologisk mælk stiger med 7,4 øre/kg (1,00 €c/kg) fra 1. august 2022. Derfor vil Arlas acontopris for økologisk mælk være 474,8 øre/kg.  
 
Ifølge Arla driver følgende udviklingen i mælkeprisen: 
 

  • At råvarepriserne er svækkede, men fortsat er på et højt niveau.
  • At indvejet mælk er faldende i EU og Oceanien. 
  • At Arlas salgspriser er stigende.

Mælkeproduktion under pres

Den europæiske mælkeproduktion er fortsat under pres. Tallene for maj tyder på et fald på 1,5 til 2 procent. Den amerikanske mælkeproduktion er også faldet i maj og endte på minus 0,7 procent. New Zealands er faldet endnu mere – med 6,5 procent.

Øgede spotmængder på gul ost og mozzarella har ydermere lagt yderligere pres på markedspriserne i nye kontrakter.  
 
Aktiviteten på markedet for mælkepulver har været begrænset. Produktionen af mælkepulver er fortsat lav, de oplagrede mængder er begrænsede, og efterspørgslen er svækket.  
 
Priserne på fløde har holdt sig stabile på et højere niveau i løbet af juni, fordi højere temperaturer øger efterspørgslen efter is, og produktionen heraf aftager en stor del af den tilgængelige fløde. Prisforskellen mellem EU og Oceanien er vokset igen (20 procents forskel i Oceaniens favør).  

Læs også