Der forventes et markant fald i britiske slagtninger

Den britiske brancheorganisation AHDB melder om et forventet fald i de britiske slagtninger af slagtesvin fra 2. halvår 2022, skriver Landbrug & Fødevarer i »Markedsnyt for Grisekød.«

Samlet for 2022 forventes et fald i slagtningerne på 7 procent målt i stk. Og for 2023 forventes et yderligere fald på 8 procent.

Målt i tons forventes slagtningerne at falde med 6 procent i 2022 til 970.000 tons. For 2023 forventes et yderligere fald på 9 procent målt i tons.

Årsagen til de lavere slagtninger fra 2. halvår skyldes, at der nu er slagtet op i de mange udsatte slagtesvin samtidig med, at antallet af avlssvin er kraftigt reduceret som følge af højere. produktionsomkostninger og medfølgende dårlige økonomi i svineproduktionen.

AHDB har for juli måned estimeret produktionsomkostningerne i britisk svineproduktion til 231 p/kg slagtevægt. Med en pris fra slagterierne omkring 193-195 p/kg betyder det, at der ifølge AHDB har været et tab for svineproducenterne på omkring 31-33 pund pr. slagtesvin i juli måned.

Læs også