Nedjusterer prognose for smågrisepriser

Danske Svineproducenter nedjusterer smågriseprisprognosen for tredje og fjerde kvartal. 2023 tegner fortsat godt.

Smågrise- og slagtesvinenoteringerne er ikke steget så meget som forventet før sommerferien, og derfor nedjusterer Danske Svineproducenter nu sin prognose for gennemsnitsprisen i tredje kvartal 2022.

Danske Svineproducenter forventer nu en gennemsnitlig puljenotering for smågrise på 400 kroner i tredje kvartal og 410 kroner i fjerde kvartal – dog stadig væsentligt mere end i første kvartal, der blot gav 256 kroner i gennemsnit.

Prisprognosen for 2023 er uændret med en gennemsnitlig puljenotering på 497,50 kroner. Hvis prognosen holder stik, topper puljenoteringen i andet kvartal 2023 med 550 kroner i gennemsnit.

Læs også