Grisekød-eksporten faldt markant

Der har været et markant fald i EU-eksporten af grisekød på 20 procent for de første ni måneder af året, skriver Landbrug & Fødevarer i »Markedsnyt for grisekød«.

Det store fald skyldes markant mindre eksport til Kina på over 50 procent. Mere præcist et fald fra 2,09 millioner tons i samme periode 2021 til nu 1,04 millioner tons. 

Ligeledes har der været et fald i eksporten til Hong Kong og Vietnam. Men til øvrige markeder har der været stigende eksport i 2022. 

Italien har oplevet det største fald i eksporten ud af EU målt i procent, da der nærmere præcist er sket et fald på 41 procent fra 97.160 tons til 57.437.

Spanien oplever dog det største fald i eksporten ud af EU målt i tons, da der her er sket et fald fra 1,43 millioner tons til 1,12 millioner tons. Det svarer til omtrent 22 procent.

I Danmark har der været et fald i eksporten ud af EU på 21 procent, da det er gået fra 662.860 til 525.365 tons i de tre første kvartaler i 2022.

 

Læs også