Rumænien rammes ugentligt af ASF

Afrikansk svinepest rammer i øjeblikket adskillige besætninger i Rumænien på ugentlig basis. Det skriver Landbrug & Fødevarer i sit Markedsnyt for grisekød.

I perioden 5. november til 18. november har der ifølge EU-Kommissionens indberetningssystem været 19 tilfælde med ASF i tarmsvin. Kigger man på år til dato har der været 305 indberetninger af ASF i besætninger med tarmsvin. 

Derved er Rumænien absolut hårdest ramt i EU. Til sammenligning har Serbien oplevet 100 tilfælde siden 1. januar 2022.

Ifølge L&F sker de fleste udbrud på mindre besætninger med få grise, men indimellem bliver også større, kommercielle besætninger ramt.

I midten af november blev en større besætning med 42.400 grise rapporteret ramt af ASF. Besætningen er beliggende i Timis-regionen i det vestlige Rumænien.

Læs også