Renten på erhvervslån når højeste niveau i otte år

Bankernes gennemsnitlige udlånsrente til danske erhvervsvirksomheder steg kraftigt i løbet af 2022 og endte ved udgangen af december på 4,01 procent. Det er første gang siden 2014, at renten for erhvervsudlån er over 4 procent, skriver Danmarks Nationalbank i en pressemeddelelse.

Den nye rentestigning kommer i kølvandet på de renteforhøjelser, som Den Europæiske Centralbank og Nationalbanken har foretaget i løbet af 2022, skriver Danmarks Nationalbank.

De fleste banker annoncerede renteforhøjelser umiddelbart efter, at Nationalbanken forhøjede de pengepolitiske renter i juli 2022.

Især indlånsrenterne blev hævet hurtigt, således at kundernes indlån ikke længere blev forrentet negativt. Derimod blev renteforhøjelserne på udlån annonceret med få måneders forsinket virkning. Det har betydet, at effekten på den gennemsnitlige udlånsrente for erhverv først rigtigt slog igennem i sidste kvartal af 2022.  

Rente på realkreditgæld

Spændet mellem bankernes gennemsnitlige udlåns- og indlånsrente, også kaldet rentemarginalen, bidrager til bankernes indtjening.

Over en længere årrække har dette spænd været aftagende, men de sidste måneders udvikling i udlånsrenten har bidraget til igen at udvide det. Ved udgangen af december 2022 lå spændet for erhverv på 3,18 procentpoint, hvilket er det højeste niveau siden 2017.

Omtrent 95 procent af bankernes udlån til erhverv er variabelt forrentet. Renterne på disse lån ændres primært ved løbende forhandlinger mellem banken og kunden eller ved ændringer i det generelle rentemiljø. Når en bank for eksempel annoncerer, at den vil hæve sine udlånsrenter, vil kunderne og dermed også den gennemsnitlige udlånsrente oftest blive påvirket efter forholdsvis kort tid. Virksomhedernes realkreditgæld er derimod i større omfang fastforrentet eller variabelt forrentet med længere rentebindinger, for eksempel et, tre eller fem år.  

De store stigninger i renterne i løbet af 2022 har derfor i mindre grad påvirket gennemsnitsrenten på virksomhedernes realkreditgæld. Denne rente inklusiv bidrag er således kun steget med 0,58 procentpoint i løbet af 2022 til et niveau på 1,78 procent.

Læs også