Klimapoint kan give renterabat

EIFO vil give kontante fordele til grønne mælkeproducenter og skære op til 30 procent af rentemarginalen.

Danmarks Eksport- og Investeringsfond, EIFO, lancerer nu det første af flere initiativer, der skal belønne danske virksomheder med bedre finansieringsvilkår, når de bidrager til den grønne omstilling.

Det skriver EIFO i sit nyhedsbrev.

I første omgang er det et initiativ inden for Sustainability Linked Finance, der er målrettet de danske mælkeproducenter.

- EIFO skal og vil være en del af at drive den grønne og bæredygtige omstilling af dansk landbrugs- og fødevareproduktion, så det også i fremtiden er konkurrencedygtigt at fremstille fødevarer i Danmark. Derfor har vi lanceret et nyt initiativ, hvor vi scorer mælkeproducenterne ud fra Arlas Klimatjek og gradvist reducerer rentemarginalen med op til 30 procent, fortæller Lars Horsholt Jensen, Senior Director i EIFO’s SMV-afdeling Agri & Food.

Gennem et samarbejde mellem Arla, SEGES og Mejeriforeningen forventes Arlas Klimatjek at blive tilgængeligt for alle mælkeproducenter – det vil sige også mælkeproducenter, der ikke leverer til Arla, i løbet af 2024.

Glæde hos L&F

Hos Landbrug & Fødevarer ser man EIFO’s nye tiltag som et godt initiativ, der vil bidrage positivt til den grønne omstilling og konkurrencedygtigheden i dansk landbrugs- og fødevareproduktion:

- Vi ser ind i en fremtid, hvor vi skal udvikle os mod en grønnere produktion. Derfor ser vi det som en god model, hvor man kan opnå rabat på eksisterende produkter ved at være blandt de bedste. Samtidig glæder det os, at tiltaget er baseret på allerede eksisterende modeller, som landmanden kender, hvorfor det ikke vil være forbundet med yderligere byrder at efterkomme kravene, siger Anders Harck, formand i sektorbestyrelsen for Økonomi og Virksomhedsledelse i Landbrug & Fødevarer.

I den kommende tid vil EIFO række ud til alle mælkeproducenter med et låneengagement for at få indsigt i deres score i Arlas Klimatjek og tilbyde en prisreduktion.

Udover initiativet til mælkeproducenterne forventer Lars Horsholt Jensen, at der vil komme flere initiativer til den primære landbrugsproduktion i løbet af 2024.

Som eksempel på, hvordan tiltaget virker, tager EIFO udgangspunkt i et lånetilbud på etableringslån og vækstlån på i alt 6,0 millioner kroner til en mælkeproducent, der i Arlas Klimtjek opnår 66 point.

Det betyder, at kunden får en reduktion i rentemarginalen på 20 procent svarende til 1,52 procentpoint. Det svarer til en reduceret renteudgift på vækstlån og etableringslån på i alt 91.000 kroner af en samlet årlig renteudgift på 701.000 kr.

Læs også