Puljenoteringerne for danske smågrise stiger lidt

SPF-puljenoteringen stiger i denne uge med ti kroner fra 160 til 170 kroner, mens Porc-Ex-puljenoteringen stiger fra 160 til 180 kroner (PRRS Negativ) i næste uge.

Der er måske små tegn på, at smågriseproducenterne har set prisbunden, og at det kan gå den rigtige vej igen.

I hvert fald er SPF-noteringen i denne uge steget med ti kroner fra 160 til 170 kroner, og Porc-Ex-puljenoteringen stiger fra næste uge med 20 kroner, fra 160 til 180 kroner (PRRS Negativ).

Den beregnede notering står stille på 335 kroner (SPF).

I »Markedsinfo uge 48« vurderer SPF-Danmark, at der generelt er balance mellem udbud og efterspørgsel med begyndende tendens til en højere efterspørgsel på grise med høj sundhedsstatus end udbudt.

Ser lysere ud

- Slagterinoteringen er fortsat uforandret i Danmark og hvad der svarer til DKK 1,12 pr. kg højere end i Tyskland i denne uge, skriver selskabet, og tilføjer: 

- Det er vurderingen at smågrisenoteringerne vil stige gradvist i den kommende periode, og omfanget vil primært afhænge af udviklingen i den tyske slagterinotering.

SPF-Danmark nævner videre, at den lavere notering i Tyskland i september – ifølge et tyske analyseinstitut – kostede en tysk smågriseproducent 475 kroner at producere en 25 kg-gris.

- Der forventes at blive et øget nettoimportbehov for smågrise i Tyskland i 2022, slutter kommentaren.

Læs også