Tysk smågrisenotering stiger med en euro

VEZG-smågrisenoteringen stiger nu med 1,00 euro til 24,00 euro.

Danske Svineproducenter meddeler, at den tyske VEZG-smågrisenotering nu stiger med 1,00 euro til 24,00 euro. Samtidig stiger VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise med 0,60 euro til 15,50 euro.

- Efter en pause mellem jul og nytår fortsætter prisopsvinget på smågrisemarkedet. I Holland er de vigtigste smågrisenoteringer steget med 1,00-1,50 euro (7-11 kr.) i sidste uge, mens SPF-selskabet hævede den danske puljenotering med 20 kroner i torsdags, skriver Danske Svineproducenter i meddelelsen, og tilføjer:

- En tysk omsætter beretter, at udbuddet ikke er særlig stort på smågrisemarkedet for tiden, men tyske slagtesvineproducenter er oftest ikke villige til at betale meget mere for smågrisene på grund af de høje foderomkostninger. Ikke desto mindre forlyder det fra flere omsættere, at tillæggene, som man var nødt til at reducere i løbet af efteråret 2021, typisk allerede er blevet hævet til det oprindelige niveau igen.

Udsagn giver håb

Branchen har også lagt mærke til, at den nye tyske landbrugsminister, Cem Özdemir, har sagt, at han vil forhindre dumpingpriser for fødevarer, fordi de får mange landmænd til at gå konkurs.

- Özdemir gav udtryk for, at han foretrækker at have færre dyr i Tyskland, og at disse dyr skal holdes under bedre vilkår, skriver Danske Svineproducenter, og tilføjer, at landbrugsministerens bemærkninger, vækker forhåbninger til højere tyske grisepriser på længere sigt, selvom det ikke er afklaret, hvordan han vil realisere sine ideer.

Den tyske svinebranche noterer sig også, at højere grisepriser tilsyneladende heller ikke kommer »gratis«, men kræver store omvæltninger/investeringer i den tyske griseproduktion for at ændre staldsystemerne.

Læs også