Tysk notering for slagtesvin falder

Den tyske slagtesvinenotering falder med 3 cent til 1,20 euro pr. kg (8,94 kroner). Det oplyser Danske Svineproducenter.

Det tyske slagtesvinemarked er under pres. Slagtesvinenoteringen falder nu med 3 cent til 1,20 euro pr. kg (8,94 kroner), oplyser Danske Svineproducenter.

- For det første er det europæiske kødmarked overforsynet, og udviklingen i efterspørgslen er usikker på grund af udbredelsen af Corona. På eksportmarkederne er specielt Kinas efterspørgsel heller ikke så stor som i de seneste år. En svag efterspørgsel på kødmarkederne er imidlertid ikke usædvanlig i januar måned.

- For det andet skal der findes nye aftagere for en del af den italienske grisekødproduktion efter udbruddene af ASF i Italien. Markedsinteressenter beretter, at nogle tredjelande allerede har stoppet importen af grisekød fra Italien. Selvom Italiens eksportmængde til tredjelande ikke er særlig stor, giver det alligevel usikkerhed på markedet, skriver Danske Svineproducenter i en meddelelse.

Fastlåst

- For det tredje er den tyske Corona-incidens (p.t. ca. 580/100.000) steget drastisk på det seneste, og man forventer stigninger, som vi allerede har set i andre europæiske lande. Allerede nu er nogle medarbejdere på slagterierne i karantæne, hvilket resulterer i at de pågældende slagterier er nødt til at reducere deres slagteaktiviteter. Derfor er det for tiden næsten umuligt for de tyske omsættere at undgå de slagterier, som kun tilbyder huspriser for slagteklare grise uden kontrakt, skriver Danske Svineproducenter.

Historisk set stiger efterspørgslen normalt markant i februar.

Læs også