USDA: Kina vil importere langt mindre grisekød

USDA har i forhold til april kraftigt reduceret sine forventninger til Kinas import af grisekød i 2022, skriver Landbrug & Fødevarer i »Markedsnyt for grisekød«.

I april forventede USDA en kinesisk import i 2022 på 3,500 millioner tons. Nu forventes en kinesisk import på 2,150 millioner tons. Dette vil i givet fald være mere end en halvering i forhold til importen i 2021 på 4,330 millioner tons.

For øvrige importørlande har USDA kun foretaget mindre ændringer i forhold til april. 

USDA forventer mindre stigninger i importen af grisekød i 2022 for Japan, Mexico og UK, mens der forventes solide stigninger i importen for Sydkorea og USA. For Filippinerne, Hong Kong og Canada forudser USDA faldende import i 2022. 

Det forventede fald i den kinesiske import af grisekød i 2022 betyder også, at der forventes fald i eksporten af grisekød i 2022 for de store eksportørlande. 

Størst fald i eksporten af grisekød i 2022 forudser USDA for EU, hvor en nedgang i produktionen af grisekød i kombination med nye udbrud af afrikansk svinepest også betyder mindre grisekød til rådighed for eksport.

Læs også