Lille slagtesvineudbud er årsagen til positiv tendens

På det europæiske slagtesvinemarked fortsætter prisforskellen med at vokse som følge af den uensartede udvikling. Efter udviklingen i Frankrig og Spanien er der nu også en positiv pristendens i Holland.

Drivkraften for de markante prisstigninger er det faldende slagtesvineudbud i Europa. Slagterierne i de forskellige medlemslande skal i stigende grad gøre sig umage for at fylde deres slagtekapacitet.

Det skriver Danske Svineproducenter tirsdag.

- Samtidig ser lavpunktet på kødmarkedet ud til at være overvundet, og de afbalancerede forhold fører til et mere stabilt salg. Ifølge forlydender er eksporten af grisekød til tredjelande endnu ikke steget, skriver producentforeningen.

- Manglen på slagteklare grise er tilsyneladende særlig stor i Frankrig, hvilket resulterede i, at noteringen steg med yderligere 6 cent (ca. 45 øre). Den franske notering er nu steget med i alt 20 cent (cirka 1,50 kroner) siden begyndelsen af året, står der endvidere i markedsberetningen.

Frankrig mangler grise

Danske Svineproducenter skriver endvidere, at den spanske notering for tredje gang i træk er steget og således fortsat ligger foran Frankrig på førstepladsen i den europæiske prissammenligning af de fem EU-lande med flest svin. Ifølge en stikprøve foretaget af den spanske markedsorganisation Mercolleida er slagtningerne næsten 5 procent lavere end i samme uge sidste år.

- Den hollandske notering steg med 5 cent (ca. 37 øre), efter at også de hollandske slagterier opjusterede deres afregningspriser. Efter den seneste prisstigning udgør afstanden til den danske notering cirka 17 cent (cirka 1,27 kroner). I den første uge af 2023 var disse to korrigerede noteringer stadig samlet på sidstepladsen i den europæiske prissammenligning af de fem EU-lande med flest svin.

- Det tyske slagtesvinemarked er også præget af et lille udbud af slagteklare grise. På grund af utilfredsstillende afsætning på kødmarkedet har tyske slagterier hidtil afvist prisdiskussioner. Uændrede noteringer indberettes også fra Belgien og Østrig.

Læs også