Største fald i otte år: Antallet af landbrug med dyrket areal dykker

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at landet har set det største fald i antallet af bedrifter med dyrket areal i en årrække i 2023.

Antallet af bedrifter med et dyrket areal med landbrug eller gartneri er faldet med godt 4 procent i 2023 sammenlignet med 2022.

Det fremgår af nye tal fra Danmarks Statistik.

- Det er et større fald end ellers de seneste år. Vi skal tilbage til 2015 for at se et tilsvarende stort fald i antallet af bedrifter, skriver myndigheden.

Der var 600 bedrifter uden dyrket areal i 2022, herunder bedrifter med væksthus eller fjerkræ, og indtil efteråret 2020 også bedrifter med mink.

Det dyrkede areal i Danmark er på omkring 2,6 millioner hektar. Dertil kommer omkring 20.000 hektar med gartneri, det vil sige frugt, bær, grøntsager og prydplanter.

Læs også