Der mangler efterspørgsel på europæisk svinekød

Det europæiske slagtesvinemarked er også uensartet i denne slagteuge.

Mens nogle noteringer stabiliserer sig på det lavere niveau, fortsætter andre noteringer, herunder for eksempel Spanien og Frankrig, med at falde.

Det skriver Danske Svineproducenter i den ugentlige markedsberetning »Rundt i Europa« tirsdag.

- Samlet set har markedssituationen i de forskellige EU-lande ikke ændret sig grundlæggende. Udviklingen på kødmarkedet præger i høj grad markedsforløbet. Markedsinteressenter på tværs af grænserne rapporterer, at efterspørgslen efter kød i Europa ikke er overvældende for tiden, og at det endnu ikke har været muligt at opnå afgørende nye prisimpulser, skriver producentforeningen.

- Samtidig mangler EU-landene konkurrenceevne på verdensmarkedet, ikke mindst på grund af det høje europæiske prisniveau. De følgende led i værdikæden klager derfor over negative avancer. Den overvejende forventning er, at kødforbruget i efteråret bliver afgørende for den videre prisudvikling i Europa, tilføjer Danske Svineproducenter.

Tyskerne trodsede prispresset

Den tyske notering kunne trodse det massive prispres fra slagterierne i den seneste uge. Denne udvikling blev muliggjort, fordi slagteklare grise stort set blev aftaget kontinuerligt.

Samtidig satser markedsinteressenterne fortsat på nye impulser i efterspørgslen i forbindelse med månedsskiftet og afslutningen af sommerferien i yderligere tyske delstater.

Starten på den nye uge er stille på det tyske grisemarked, og der er ingen prisskiftende nyheder. Man forventer således en fortsat uændret prisudvikling.

Flere europæiske fald

Franske svineproducenter måtte notere sig et markant prisfald på yderligere korrigerede 6 cent (cirka 44 øre). Som følge heraf er den franske notering faldet til tredjepladsen i den europæiske prissammenligning af de fem EU-lande med flest svin, lige efter Tyskland. Afstanden til Spanien, som er på førstepladsen, stiger således.

Den spanske notering fortsatte den negative tendens med et moderat prisfald på korrigerede 3 cent (cirka 23 øre). Selvom slagtesvineudbuddet gradvist stiger i Spanien, mangler slagterierne stadig slagteklare grise.

Belgien indberetter et prisfald på korrigerede 5 cent (cirka 37 øre). Den hollandske notering blev sænket med én cent (cirka 7 øre).

Læs også