Ikke samme kursfest i Europa som i USA

Det går godt for de amerikanske aktier. Netop i denne uge slår det ledende amerikanske aktieindeks gamle rekorder fra februar måned. Derimod har det ledende europæiske aktieindeks, DAX30, stadig et stykke op til toppene fra før coronakrisen. Der er flere forklaringer herpå.

Der er nogen, der taler om, at coronakrisen var den hurtigste aktiekrise, som verden nogensinde har oplevet. Det kan der være noget i, nu hvor det ledende amerikanske aktieindex S&P500 i denne uge bryder godt og grundigt igennem de gamle kursrekorder, der gjorde sig gældende i februar måned, inden verdenssamfundet blev lukket ned.

Man kan så diskutere, om det reelt set var en aktie- og finanskrise eller reelt set en sundhedskrise, som vi har gennemlevet siden slutningen af februar måned.

Skifte på aktiemarkedet

En af forklaringerne på de kraftige kursstigninger, som det ledende amerikanske aktieindex har oplevet hen over nu godt et halvt år, skal vi for det første finde i det paradigmeskifte, der har gjort sig gældende på aktiemarkedet.

Med nedlukningen af verdenssamfundet hen over coronakrisen er fokus i høj grad blevet flyttet over på teknologikaktier, webbaserede aktier og grøn energi. Og dem er der mange af i det ledende amerikanske aktieindex, S&P500. Blandt andet Apple, Microsoft, Facebook og Amazone, ligesom Tesla også er på vej på banen.

Samtidig har det ledende europæiske aktieindex DAX30 ikke oplevet den samme kursfest hen over de seneste nu godt og vel seks måneder som det amerikanske.

Endnu en forklaring på, at det går så godt for det amerikanske aktiemarked set i forhold til det europæiske og tyske aktiemarked, skal vi finde i udviklingen på valutamarkedet. Her har dollaren været i frit fald siden april måned.

Det kraftige fald i dollarkursen glæder Donald Trump sig over. Det har under hele hans regeringstid været hans ønske, at den amerikanske dollar skulle falde i kurs overfor euro, så de amerikanske virksomheder dermed kunne øge deres konkurrenceevne på eksportmarkedet og således afsætte flere af deres produkter på bekostning af de varer, der afregnes i euro. Det være sig for så vidt også amerikanske landbrugsprodukter.

Kortsigtet eller langsigtet?

Indtil videre ser det ikke ud til, at luften er gået ud af ballonen på det amerikanske aktiemarked. Det ser heller ikke ud til, at dollarkursen er færdig med at dykke. Men er det nu også godt på den lange bane, at dollaren falder i kurs og dermed støtter det amerikanske aktiemarked, som tilfældet har været her under coronakrisen?

Ja på kort sigt. For vi har også meget samhandel med USA, og så længe det går godt for USA, så kan vi både købe billige amerikanske produkter såvel som afsætte vores egne produkter til det store land på den anden side af Atlanterhavet.

På lang sigt er det dog ikke nødvendigvis godt, at dollarkursen falder. For det seneste kraftige kursfald i dollarkursen overfor euro og dermed også overfor danske kroner signalerer, at der ikke er den store tillid til den amerikanske valuta. Der er således risiko for decideret inflation ude i fremtiden.

Kursreaktion

Hvis dollarkursen fortsætter nedturen, så vil det før eller siden gøre det nødvendigt for den amerikanske centralbank, FED, at sætte renten i vejret.

Det vil i første omgang kunne støtte dollarkursen, og samtidig vil det kunne sætte en kraftig nedadgående kursreaktion i gang på aktiemarkedet, eftersom de amerikanske virksomheder i så fald vil miste deres konkurrenceevne i forhold til europæiske virksomheder, og sidst men ikke mindst, så vil det igen kunne betale sig at sætte penge i banken uden negativ rente.

Slutteligt vil jeg derfor konkludere, at faldet i dollarkursen indtil videre ser ud til at gavne aktiemarkedet i USA og til dels også her i Europa. Men på langt sigt ser jeg det ikke som gode tegn, at dollarkursen svækkes så kraftigt, som tilfældet har været siden april måned. 

 

Læs også