Markedsnoter: Dansk notering for oksekød står stille

Mens europæiske nabolande og endda oksekødsproducenterne i USA kan sole sig i stigende noteringer, må danskerne nøjes med uændrede noteringer endnu en uge.

I en analyse konstaterer AgroMarkets således, at forskellen på de danske og øvrige europæiske noteringer bliver større og større.

- Stilheden på det danske oksekødsmarked smitter af på forskellen af noteringerne i andre EU-lande. Noteringerne i Tyskland, Holland og Spanien løfter sig, mens de danske fortsætter uændret endnu en uge.

- Det er svært at sælge udskæringer med god indtjening, for forbrugerne efterspørger primært hverdagskød. Det er heller ikke let at sælge de dyre udskæringer til Sydeuropa, for også her har hverdagen meldt sig efter ferien, skriver AgroMarkets.

Samtidig har Japan og USA lavet en handelsaftale, der betyder, at amerikanerne nu kan sælge både fersk og frossen oksekød til Japan uden importtold.

- Også Kina har i forbindelse med deres nye forhandlinger om en frihandelsaftale med USA fjernet importtolden på en række amerikanske varer. Det kommer de amerikanske farmer til gode her og nu, og salget til Kina er drønet i vejret fra første dag uden told. Det vil presse Europas eksport af landbrugsråvarer til Kina, skriver AgroMarkets.

Dansk Kødkvæg-tillæg stiger

I denne uge stiger tillægget på kødkvæg, som kræver, at man har underskrevet en Dansk Kødkvæg-kontrakt. Årsagen er en stabil afsætning af Dansk Kødkvæg og et begrænset udbud, skriver Danish Crown i en meddelelse.

Tillæggets niveau vil være 0,75 kroner pr. slagtekilo, og er ens for kvier, ungtyre, stude og unge køer. Tillægget er for at sikre en jævn tilførsel året rundt og vil fortsat variere op og ned afhængig af udbud og efterspørgsel, lyder det.

Uændrede svinemarkeder

Det europæiske slagtesvinemarked ser i denne slagteuge i det store og hele uændret og stabilt ud, skriver Danske Svineproducenter i ugebrevet »Rundt i Europa«.

- Levendeudbuddet, som stiger sæsonmæssigt, har på det seneste ligget under sidste års niveau og mødes af en lige så stigende efterspørgsel. Kina er fortsat den drivende kraft. Importbehovet fra Riget i Midten er ifølge Spanien vurderet så højt, at den kinesiske efterspørgsel kan aftage det europæiske og det amerikanske udbud.

- Konsekvensen er overalt, at kinesernes købspriser ikke længere stiger. Importmængden skal fortsat stige, hvis Kina skal kunne dæmme op for inflationsraten. Derudover må man konstatere, at der er knaphed på og god efterspørgsel efter forarbejdede produkter i Europa. Alligevel klages der stadig over vanskelighederne med at realisere højere kødpriser i EU, skriver Danske Svineproducenter.

Målt på noteringen ligger Danmark fortsat på fjerdepladsen og foran Holland i gruppen af de fem EU-lande med flest svin. Dog mindskes afstanden til den korrigerede tyske notering.

Sælg ikke resten af rapsfrøene

AgroMarkets anbefaler på sin hjemmeside, www.agromarkets.dk, at afvente salg af raps.

- Den forholdsvis gode pris får os ikke til at sælge mere raps, og vi afventer fortsat i forhold til at sælge de sidste 30 procent, lyder det fra AgroMarkets, der anbefaler rapsavlerne at have solgt 70 procent af høst 2019.

- Vi har solgt 100 procent høst 2018 og 70 procent høst 2019 til 269 kroner pr. 100 kg, skriver AgroMarkets.

Læs også