Danske Svineproducenter: Der skal handles hurtigt i Tyskland

Nord-West-noteringen er uændret på 39 euro, og noteringen for 8-kilos grise er ligeledes uændret 25,40 euro. Men det skyldes alene, at den altid er gældende for den forgangne uge, hvilket vil sige, inden ASF ramte Tyskland med efterfølgende stor nedjustering. Dog er håbet, at priserne relativt hurtigt vil stabilisere sig og pege opad igen, lyder det fra Danske Svineproducenter.

Nord-West noteringen er stabil i dag, men det er fordi den altid er gældende for den forgangne uge, altså for markedsforholdene før ASF i Tyskland.

Frustrationen over den kraftige prisnedtur i de tyske noteringer i fredags er stor, men den tyske omsætterorganisation VEZG siger, at den voldsomme nedjustering var nødvendig for at opretholde varestrømmen. For eksempel har Tysklands næststørste slagteri, slagteriet Westfleisch, reduceret antallet af slagtninger med 20-30 procent direkte efter ASF-udbruddet blev bekræftet. Der var nemlig en realistisk trussel om, at hele produktionen vil gå i stå i Tyskland, lyder det fra Danske Svineproducenter.

- Erfaringen viser, at priserne hurtigt kan stige til normalt niveau igen efter et sådant prischok. Det så vi i dioxinkrisen i 2011 og også i Belgien efter ASF-udbruddet i 2018/2019. Det er i hvert fald klart, at tyske svineproducenter ikke kan overleve længe på det nuværende prisniveau. Tyske politikere, detailhandel og slagterier er nødt til at handle hurtigt, hvis de ikke vil smadre tysk svineproduktion, skriver Danske Svineproducenter i deres nyhedsbrev.

Tyske smågriseproducenter skal derudover foretage store investeringer i de kommende år i forbindelse med den nye dyrevelfærdslovgivning. Desuden kommer kastrationsforbuddet uden bedøvelse pr. 1. januar 2021. Tyske markedseksperter regner derfor med, at den tyske smågriseproduktion vil falde med mindst 10-20 procent i de kommende år.

Hvordan måles Nord-West-noteringen?

Nord-West noteringen er en regional smågrisenotering for de tyske delstater Niedersachsen og Nordrhein-Westfalen.

Hver mandag indberetter 8 omsættere fra Nordrhein-Westfalen og 22 omsættere fra Niedersachsen deres faktiske lokale priser for 25-kilos grise i den forgangne uge.

Landbrugsorganisationen i Niedersachsen beregner medianen og offentliggør den som Nord-West notering.

Importerede smågrise indgår ikke i grundlaget for Nord-West noteringen. Den er udelukkende baseret på tyske smågrise (ca. 170.000 smågrise pr. uge), hvor omsætterne skal varetage både slagtesvine- og smågriseproducenternes interesse.

VEZG-smågrisenoteringen fastlægges på en tilsvarende måde, men er gældende for hele Tyskland og for den kommende uge. Der indgår heller ikke handler med udlandet i VEZG-smågrisenoteringen. 

Læs også