Nord-West-noteringen fortsætter opsvinget

Igen i denne uge stiger den tyske notering for smågrise, Nord-West-noteringen. Fremover står noteringen på 83 euro, en stigning på to euro, mens noteringen for 8-kilosgrise også stiger, med 1,60 euro til 54,50 euro.

Udbuddet på smågrisemarkedet er fortsat for lille i forhold til efterspørgslen. Nogle tyske slagtesvineproducenter må vente flere uger på nye smågrise. Den tyske Nord-West notering stiger derfor igen i dag, men meget tyder på, at smågrisenoteringerne vil stabilisere sig på nuværende prisniveau i de kommende uger. 
 
Historisk set er afstanden mellem den beregnede notering og puljenoteringen maksimalt 100-120 kroner. Det er lige netop prisafstanden, vi har i dag. Statistisk set betyder det, at yderligere prisstigninger i markedsnoteringerne på smågrisemarkedet er usandsynlige, medmindre prisopsvinget på slagtesvinemarkedet fortsætter.
 
På det tyske slagtesvinemarked bliver modstanden mod prisstigninger imidlertid hårdere. Slagteriet Tönnies henviser for eksempel til, at slagtesvinenoteringen i de fleste andre europæiske lande (bortset fra Danmark) ligger markant under den officielle tyske notering. Selvom udbuddet af slagteklare grise ikke er særlig stort på det tyske marked, skal priserne på kødmarked først indhente de seneste prisstigninger på det tyske slagtesvinemarked, før man kan forvente yderligere prisstigninger på slagtesvin. 
 
På kødmarkedet steg prisen på hele slagtekroppen med 5 cent i forrige slagteuge, men slagterierne savner fortsat prispositive impulser, både på det europæiske hjemmemarked og eksportmarkederne. Desuden er det fortsat usikkert, hvilke logistiske og økonomiske konsekvenser, coronavirussen vil have. Det virker derfor meget rimeligt, at den tyske omsætterorganisation VEZG ikke overdriver det og ikke hævede den tyske slagtesvinenotering i onsdags. 
 
Den tyske VEZG-smågrisenotering indikerer, at Nord-West noteringen i næste uge uændret vil være på 83,00 euro. Det svarer til 656 kr. inklusiv vægtregulering.
 

Læs også