Nord-West-noteringen stiger igen

Der er igen en stigende tendens for svinepriserne i Europa. Mandag blev Nord-West-noteringen sat op med én euro til 60 euro, mens noteringen for 8-kilosgrise også steg med 60 eurocent til 39,40 euro.

Udbuddet på smågrisemarkedet er ikke så stort lige nu i forhold til slagtesvineproducenternes efterspørgsel. Som resultat heraf stiger smågrisenoteringerne i hele Europa. Det skriver Danske Svineproducenter i en markedsorientering.

Tyske omsættere beretter, at der specielt mangler hollandske smågrise på det tyske marked, fordi der tilbydes bedre priser for smågrise i Spanien for tiden. Med de gode afsætningsmuligheder i baghovedet er det sandsynligt, at smågrisenoteringerne fortsætter opsvinget i de kommende uger.
 
På det tyske slagtesvinemarked kan man konstatere mindre prispositive tendenser, men disse var ikke tilstrækkeligt til at hæve den officielle tyske slagtesvinenotering i onsdags. Udfordringen for tyske slagterier består p.t. i at opnå højere priser på det europæiske og specielt det tyske kødmarked. Det lykkedes imidlertid ikke, og prisen for hele slagtekroppen var igen stabil i sidste slagteuge. Derfor tør tyske slagtesvineproducenter og omsættere ikke rigtig kræve højere priser. Nogle markedsinteressenter satser nu på nye impulser i forbindelse med jul og nytår.
 
Den tyske VEZG-smågrisenotering indikerer, at Nord-West noteringen i næste uge vil stige med yderligere én euro til 61,00 euro. Det svarer til 492 danske kroner inklusiv vægtregulering.

Læs også