bannerPos

Prognose: 1,6 millioner flere producerede svin i år

Omregnet til 52 slagteuger vil antallet af svin i år stige med 1,3 millioner stk. svarende til 4 procent, vurderer Landbrug & Fødevarer i en ny prognose.

AF: MORTEN IPSEN

REDAKTIONSCHEF
14-08-2020 11:14
Landbrug & Fødevarer forventer i en spritny prognose, at antallet af producerede svin i år vil stige med 1,6 millioner stk. i forhold til 2019.

Produktionen af svin i Danmark for 2020 forventes at stige med 1,6 millioner stk. i forhold til 2019 – til i alt 33,3 millioner stk, lyder det fra Landbrug & Fødevarer i en frisk prognose.

- Dette er dog med en ekstra slagteuge (uge 53) i 2020. Omregnet til 52 slagteuger er det en stigning på 1,3 millioner stk. svarende til 4 procent, skriver organisationen i prognosen.

- Slagtningerne i 2020 forventes på nuværende tidspunkt at stige med 1,1-1,2 millioner stk. Med en ekstra slagteuge i 2020 i forhold til 2019 er den reelle stigning i prognosen på omkring 0,8 millioner stk. Slagtningerne forventes særligt at ligge højere end året før i 2. halvår, hvor også en del udsatte svin skal slagtes, tilføjer Landbrug & Fødevarer, der samtidig forventer, at eksporten af smågrise vil stige med mellem 0,4-0,5 millioner stk. i år.

Fremgang ser ud til at fortsætte

Fremadrettet vil udviklingen i slagtninger i Danmark i høj grad være afhængig af udviklingen i eksporten af smågrise, vurderer organisationen, der for hele året 2020 forventer en gennemsnitlig ugentlig tilmelding/slagtning, der niveaumæssigt vil ligge omkring 5 procent over 2019.

I første halvår 2021 forventes en stigning i antallet af svin på 674.000 stk. i forhold til 2020, heraf godt 300.000 ekstra slagtninger og en øget eksport af smågrise i forhold til 2019 på godt 400.000 stk, mens eksporten af svin/søer vil falde med knap 30.000 ifølge prognosen, som den ser ud nu.

mip

 

Bedre resultater for økologiske landbrug

I 2019 landede det gennemsnitlige driftsresultat for økologiske heltidslandbrug på 0,9 mio. kr., hvilket er udtryk for en betydelig fremgang i forhold til 2018, men dog lavere end resultaterne i 2016 og 2017, viser en opgørelse hos Danmarks Statistik.

Fødevarestyrelsen kontrollerer rengøring af 300 lastbiler

Fund af afrikansk svinepest i Tyskland har gjort grundig rengøring af de lastbiler, der krydser den danske grænse, vigtigere end nogen sinde. Det næste halve år kontrollerer Fødevarestyrelsen mere end 300 lastbiler.

Minister, skift spor

Regeringens krav om, at landmændene også til næste år skal så efterafgrøder i minimum samme omfang som i år for at nedbringe kvælstofudledning til vandmiljøet, møder kritik hos landboforeningen Vestjysk, som foreslår, at fødevareminister Mogens Jensen skifter spor i kvælstof-politikken og i stedet griber til andre virkemidler.

Pladsen til solcelle-anlæg strammer til

Særligt i landområderne omkring de store byer bør lodsejere, der er interesseret i at opsætte solceller, sætte i gang nu, siger rådgiver. Han vurderer, at Danmarks behov for solenergi ser ud til at være opfyldt i 2025.

Logistik og motivation

Mens logistikken er tænkt ned til mindste detalje, er Lean og medarbejdermotivation to af nøgleordene på Hestbækgaarden ved Farsø.
Side 1 af 1931 (38602 artikler)Prev1234567192919301931Next