Venter lidt højere renter om 12 måneder

De lange renter ventes at stabilisere sig, men bliver formentlig lidt højere på 12 måneders sigt 

Det vurderer Danske Bank i en prognose.

- Vi venter samlet set, at de tyske og danske obligationsrenter stabiliserer sig omkring det aktuelle niveau. Kombinationen af fortsat svage konjunkturer, pengepolitiske lempelser i euroområdet - ikke mindst obligationsopkøbene - og investorernes kamp for at undgå negative renter peger i den retning. Vi har derfor løftet prognosen for den 10-årige tyske statsobligationsrente med omkring 0,30 procentpoint på 3 og 6 måneders sigt, lyder det fra banken, der tilføjer:

- Vi venter fortsat, at den 10-årige rente stiger lidt på 12 måneders sigt, da konjunkturudsigterne formentlig lysner i 2. halvår 2020. Vi venter at den 10-årige danske statsrente rammer 0% om er 12 måneder. 

Danske Bank venter som hidtil ingen renteændringer fra hverken ECB eller Nationalbanken de næste 12 måneder.

- Kronen er dog på den svage siden af centralpariteten 7.46038. og Nationalbanken intervenerede for et lille beløb i oktober til fordel for kronen. Det betyder, at en lille selvstændig dansk renteforhøjelse på 10bp ikke helt kan udelukkes. Men næppe noget som får større betydning for de lange 10-årige renter, lyder det. 
 

Læs også