bannerPos

Markvanding fra søer og vandløb

Hjørring Kommune giver nu tørkeramte landmænd en håndsrækning ved at give dem lov til at vande fodermarkerne med vand, der hentes i søer og vandløb.

AF: PER JØRGENSEN

JOURNALIST
03-08-2018 10:23
For at hjælpe de husdyrbrug, der på grund af tørken kan have svært ved at få nok foder, ser Hjørring Kommune velvilligt på tilladelser til at vande fra søer eller vandløb.

Hjørring Kommune giver nu tørkeramte landmænd en håndsrækning ved at give dem lov til at vande fodermarkerne med vand, der hentes i søer og vandløb.

- Vi vil gerne signalere velvillighed overfor de landbrug med dyrehold, som eventuelt kan afbøde lidt ved at vande fra de forskellige vandkilder som søer, bække, åer og så videre, hvor det er muligt at hente vand til at vande de marker, hvor foderet til dyrene skal produceres, siger Søren Smalbro, der er udvalgsformand for Teknik og Miljø i kommunen.

Smidig sagsbehandling

Når kommunen modtager en henvendelse med et ønske om indvinding af vand fra søer eller vandløb til vanding af foder til produktionsdyr, vil der straks gribes til handling, og sagen vil blive ekspederet straks

- Vi vil konkret tage ud til ansøger og besigtige søen eller vandløbet og her tage en snak om mulighederne, og som sagt er udgangspunktet en positiv vurdering og et ja til ansøgningen, fortæller Søren Smalbro.

Der kan desuden være udfordring med tilskudsfodring til dyr som afgræsser naturbeskyttede § 3-områder. Her vil praksis også være at tillade dette grundet den særlige tørkesituation.

Skepsis hos L&F over udsigt til flytning af miljømål

Landbrug & Fødevarer forholder sig skeptisk over for, at overvurdering af kvælstoftilførslen er lig med, at miljømål også dermed skal flytte sig tilsvarende nedad.

Viruspræparat godkendt

Miljøstyrelsen har godkendt produktet V10 Elicitor, som indeholder viruspartikler til bekæmpelse af »Mild Pepino Mosaik Virus VC1« i tomater i lukkede væksthuse.

Harmony 50 SX er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Harmony 50 SX til mindre anvendelse i sukkermajs.

Regnefejl betyder ikke, at man kommer 3.000 tons tættere på miljømål

Miljømålet for »god økologisk tilstand« bliver efter al sandsynlighed også sænket som følge af regnefejlen, hvor kvælstofudledningen til havmiljøet har været overvurderet, forklarer Aarhus-forskere.

Skarpe tips til dyrkning af vårbyg

Lene Mathiasen, planteavlskonsulent hos Agrovi, har gode råd til etablering af vårbyg. Tidlig såning og velforberedt såbed er vigtige faktorer for at opnå gode udbytter.

Forsøg med startgødning til majs viser pæne merudbytter

Placering af gylle forbedrer udnyttelsen af gylle i majs og giver en startgødningseffekt.

Ny handelsplatform skal sikre den gode handel

Visionen med den nye handelsplatform Agmondo er at skære de uønskede mellemled i handlen væk og samtidig sikre et udvalg af produkter, der har synlig gevinst for landmanden.

Rekordhøj Chicago-hvede

Prisbevægelser på det amerikanske hvedemarked er værd at holde et vågent øje med.

Majsprisen er for lav i forhold til prisen for hvede

Majsprisen halter en hel del efter hvedeprisen og har derfor meget at skulle indhente i opadgående retning i løbet af 2020.
Side 1 af 1753 (35054 artikler)Prev1234567175117521753Next