Maskininvestering med fokus på fremtiden

Brdr. Langhoff driver landbrug og maskinstation på Sønder Stenderup-halvøen nær Kolding. De to brødre har en fremtidsorienteret strategi for deres investeringer i maskiner.

De færreste ved, hvad fremtiden bringer af krav indenfor planteavl. Derfor er det specielt vigtigt at investere i maskiner med mange muligheder. Præcisionslandbrug er uden tvivl fremtiden. Det giver flere muligheder, både i form af maskinudnyttelse og i lige så høj grad for at opnå og imødekomme de krav, der stilles til dansk landbrug i fremtiden.

Et godt eksempel på det er en af de seneste investeringer, Brdr. Langhoff har foretaget. Deres nye Aerosem VT 6000 DD-rotorharvesåsæt fra Pöttinger er udstyret med mulighed for graduering af både korn og gødning samt sektionskontrol i metersektioner.

I et år som 2024 med sen forårssåning og en vækstsæson, der kan give en senere høst end normalt, kan det blive besværligt at opretholde gældende krav til etablering af efterafgrøder.

Ved graduering af gødning til korn og raps får man reduktion i arealet af efterafgrøder. Ved dokumentation af graduering af mindst en gødningstildeling i vækståret giver gradueret gødskning på 11 hektar en reduktion på én hektar efterafgrøde og tildelingsfilerne benyttes både i praksis og til dokumentation for, at opgaven er udført.

- Vi skal være med helt fremme

- Vores kraftige jordtype gør, at etablering af eftergrøder kan være problematisk. Vi graduerer i forvejen gødningstildelingen både med gødningsspreder og såmaskinen, fortæller Niels Jørgen Langhoff, og fortsætter:

- Ved reduktion i arealet af efterafgrøder sikrer vi, at kravene opretholdes. I praksis kræver det lidt forberedelse at graduere udsåning af gødning og korn. Vi får udarbejdet tildelingskort og filer til udveksling af data. Vi samarbejder med vores konsulent om det. Og her er også vores maskinleverandører vigtige for, at hele kæden skal nå sammen, forklarer Niels Jørgen Langhoff.

Maskinproducenterne er også bevidste om deres opgave i forhold til præcisionslandbrug.

- Vi skal være med helt fremme, og det stiller krav til os. Vi skal ikke blot levere maskiner, der kan fungere i praksis, men også være klar med backup og teknisk support, når maskinerne er solgt og er i marken, siger Lars Andreasen, General Manager, Pöttinger Scandinavia.

Læs også