Lækker elektronik gør det ikke alene

Trods flot grafik på computerskærmen og den forbrugte handelsgødning stemmer, når hele marken er gødet efter et tildelingskort, er det ikke sikkert, at der er tale om ægte gradueret gødskning. En Rauch EMC gødningsspreder kan ændre udspredningsmængden én gang pr. sekund pr. side, mens andre graduerer for hver halve eller hele hektar.

Det er en velkendt sag, at der er omkostninger at spare ved GPS-afluk, og at der er udbyttepotentiale i at anvende gradueret gødskning efter et elektronisk tildelingskort. Og flot ser det ud, når det hele vises på en lækker grafik på skærmen inde i traktorens førerkabine.

Men kan man være sikker på, at de smukke farver og den lækre grafik nu også leverer gødningen i samme præcision ved GPS-afluk og graduerede mængder efter et elektronisk tildelingskort, når det spredes med en centrifugalspreder?

- Ja, det kan man, hvis det er en Rauch EMC gødningsspreder, der sidder bag på traktoren, fortæller produktchef Per Monk Rasmussen fra MI.

- Det hele handler jo om reaktionsevne og hvorvidt de aktive handlinger på sprederen foretages i samme hurtige hastighed som det vises i grafikken på skærmen. Med spredebredder på for eksempel 36 meter eller mere, skal maskinen kunne differentiere mængden til henholdsvis den ene eller den anden side enormt hurtigt. Ligeledes skal den også lave hurtige aktive handlinger ved kileafluk, når der samtidig praktiseres High Speed Farming, ellers har det jo ikke meget med præcisionslandbrug at gøre, fastslår produktchefen, og fortsætter:

- Pas på ikke at stole for meget på noget flot grafik på computerskærmen, præcisionsevne ligger i selve sprederens evner, påpeger han.

Kontinuerlig momentmåling

Mens en række centrifugalspredere hidtil har gradueret uddoseringen med signaler fra gødningstankens vejeceller, har Rauch gennem 20 år udviklet præcisionsdosering ved hjælp af momentmålinger i den aksel der driver spredetallerknen.

- Det er samme teknologi, som anvendes i de trinløse traktortransmissioner, hvor det er nødvendigt at sende et signal til traktorcomputeren om nedgearing øjeblikkeligt, så traktoren ikke når at tabe pusten.

Med denne veludviklede teknologi i en Rauch EMC gødningsspreder sendes et signal til computeren om belastningen på tallerkenen 400 gange i sekundet fra hver spredetallerken, hvorefter computeren sekundvis korrigerer spjæld og nedfaldspunkt med lynhurtige Speed Servo motorer, for at få mængden
til at passe med lige den mængde, der efter programmeringen eller et gradueret tildelingskort, er tiltænkt netop de kvadratmeter af marken, maskinen passerer. De unikke patenterede Speed Servo motorer på Rauch-sprederne arbejder 2,5 gange hurtigere end de ellers meget anvendte el-aktuatorer.

- Rauch leverer også enkelte gødningsspredere med vejeceller, men ikke til at præcisionsregulere udspredningen. Med vejeceller kan der gå op til både halve og hele minutter før spredercomputeren genererer et troværdigt signal at regulere efter. For eksempel kan korrektionen først indtræde efter 50 eller 100 kg udspredt gødning, og det er alt for sjældent i forhold til et nuanceret udbringningskort. Med store spredebredder og en fremkørselshastighed på mere end 10 kilometer i timen betyder vejecellemetoden, at udbringningsmængden måske kun reguleres en to-tre gange pr. hektar, og det har jo ikke meget med præcisionslandbrug at gøre, siger Per Monk Rasmussen.

Klar til præcisionslandbrug

Per Monk Rasmussen påpeger, at velfungerende kantspredningsudstyr, sektionskontrol i langsgående striber og gps-regulering i kiler og ved forlandet ikke er en garanti for maskinernes præcision under opog nedgraduering af gødningsmængden inde på resten af dyrkningsfladen. Under alle omstændigheder bør maskinerne kalibreres med jævne mellemrum ved brug af spredebakker.

- Uanset hvor flot grafikken tager sig ud på spredecomputeren, udgør det ikke en garanti for ægte gradueret gødskning med reel graduering af tildelingsmængden i zoner ned til 50 til 100 kvadratmeter, siger han.

hka

Læs også