Styr på reglerne for ATV-køretøjer

Hvad er reglerne for ATV-køretøjer (All Terrain Vehicles) – Det kan man se på Færdselsstyrelsens hjemmeside, der i detaljer beskriver de forskellige typer.

ATV´ere findes i mange forskellige udgaver – eksempelvis som en lille pickup med lad som denne Mule-Kawasaki. Arkivfoto

Begrebet "ATV-køretøj" dækker over en type køretøj, der er egnet til offroad kørsel. Køretøjet har typisk fire hjul og kan være forsynet med en mindre ladflade/bagagebærer.

Køretøjet styres med et styr, som det kendes fra motorcykler. Et ATV-køretøj ligner altså en "firehjulet motorcykel".

Sådan lyder definitionen på ATV´ere på Færdselsstyrelsens hjemmeside

Et ATV-Køretøj har fire hjul, og det klassificeres derfor som bil i følge færdselsloven. Køretøjet skal derfor som udgangspunkt opfylde bestemmelserne til bil. I EU-regi betegnes firhjulede ATV-køretøjer som "quadricykler", og de kan typegodkendes som to- og trehjulede motordrevne køretøjer.

Danmark forpligtiget til at acceptere ATV-køretøjer, såfremt de er typegodkendt i henhold til det EU-direktiv eller forordning, uanset de ikke opfylder de tekniske bestemmelser til bil i Danmark. Til brug på færdselslovens område skal firhjulede ATV'er registreres som bil.

ATV som godkendt traktor

ATV-køretøjer kan være EU-typegodkendte som traktor. Hvis ATV’en er EU-typegodkendt som traktor med en hastighed på højst 40 km/t, kan den registreres i Køretøjsregisteret (DMR) som godkendt traktor til ejere eller brugere af en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsejendom.

Traktoren må alene anvendes af en ejer eller bruger af en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsejendom.

Læs også