9,2 meter pickuprive fra Pöttinger

Pöttinger introducerer ny pickuprive, Mergento VT 9220-pickuprive, med en arbejdsbredde på op til 9,2 meter ved centerskår og 8,7 meter ved sideskår. Den kommer på markedet til august.

Mergento-riven opsamler materialet via en pickup. Snavs og sten efterlades på jorden. Materialet transporteres skånsomt uden jordkontakt via tværtransportbåndene til skåret, hvor det aflægges.

Ikke mindst ved en bladrig, tør afgrøde minimerer Pöttinger-pickupriven smuldringen, da materialet ikke trækkes hen over jorden. Det samlede resultat er mere energi, mere råprotein og mindre råaske i materialet.

Den styrede pickup med seks rækker fjedre sikrer maksimal kapacitet med minimal tilsmudsning af materialet. Afgrøden opsamles skånsomt og transporteres til båndene. Takket være kulissestyringen fører fjedrene materialet helt hen til båndene, der ligger 120 mm under afleveringspunktet. Derfor falder materialet ned på båndet af sig selv.

Både på skråninger og ved kort materiale er pickupriven driftssikker. Bærerullerne under riven er placeret helt tæt på pickuppens fjederindgreb og sikrer en ideel jordtilpasning. Båndenhedens fuldt bevægelige centerophæng sikrer en konstant aflastning over hele arbejdsbredden.

Præcis skårbegyndelse

Dette udgør grundelementet i den tredimensionelle konturtilpasning. Udliggerarmenes gennemtænkte kinematik med tre hydraulikcylindere reagerer lynhurtigt på enhver ujævnhed i underlaget. I centerskårindstilling er højdebevægeligheden +475 mm til -195 mm og tværsvingningen +300 mm til -130 mm. Hældningen i køreretningen kan reguleres til +11,50.

I foragerposition standser båndene på Mergento-riven automatisk. Ved løft og sænkning kører de igen automatisk. Det garanterer en præcis skårbegyndelse og afslutning.

Afhængig af markernes form, materialemængde og efterfølgende høstredskab får man med den nye Mergento VT 9220 muligheden for centerskår, sideskår til venstre eller højre samt to enkeltskår. Pickupriven kommer på markedet fra 1. august 2022.

Læs også