Slut med fejlfortolkning af regler om u-bremset vægt

To regelsæt og myndighedernes fejltolkning om bugserede redskaber skal have monteret bremser, og i så fald hvornår, har afledt mange diskussioner i branchen, men det er nu slut.

Ifølge Gerth Petersen Holm, konsulent i DM&E Agro, er mindst én maskine i hvert maskinhus i Danmark omfattet af den ændrede fortolkning og er derved blevet lovlige at køre med. Pressefoto

Ifølge danske regler må man efterspænde op til 50 procent af traktorens vægt, før bugserede redskaber skal have monteret bremser. Men EU-reglerne siger også, at hvis traktoren er typegodkendt, og den dermed har fået en tilladt maksimal u-bremset vægt fra producenten, så er det den laveste af de to vægte der gælder.

Denne sammenblanding af regler har givet endnu mere usikkerhed, når EU-reglerne tilmed også er blevet fejltolket.

- Fejltolkningen opstår, når disse vægte skal defineres, oplyser konsulent i DM&E Agro, Gerth Petersen Holm, der uddyber:

- EU-typegodkendte traktorer har i dag en max-grænse for u-bremset vægt på 3500 kg. Indtil nu har de danske myndigheder tolket reglerne således, at det er de bugserede redskabers totalvægt, som udgør hele den u-bremsede vægt. Den vægt, som redskabet lægger over på traktoren, er altså ikke modregnet i den u-bremsede vægt.

EU-typegodkendt Kuhn-udstyr

Det var efter en snak med Kuhn, som EU-typegodkender alt deres udstyr, at brancheforeningen faldt over et typeskilt. Her blev de opmærksom på, at ploven var EU-typegodkendt til at være under vægtgrænsen for bremsekrav (EU-klasse S1a).

- Plovens totalvægt var over 3500 kg og op til 6270 kg. Dette opnås ved, at den vægt ploven lægger over på traktoren, ikke regnes som u-bremset vægt, da denne vægt ligger på traktorens bagaksel. Det fremgår direkte på typeskiltet, at der lægges 3500 kg over på traktoren, fortæller Gerth Petersen Holm.

Helt konkret har det altså handlet om, hvordan politiet har fortolket traktorens typeskilt, og hvad den må trække af u-bremset og bremset vægt.

- Det er ikke lykkedes at forklare Færdselsstyrelsen, at nogle bugserede arbejdsredskaber er EU-typegodkendt – og derved lovlige i Danmark, samt at myndighedernes fortolkning af EU-reglerne i Danmark skulle ændres, siger Gerth Petersen Holm.

Tydeligt svar fra kommissionen

DM&E valgte at drøfte denne problemstilling med deres arbejdsgruppe for maskineksperter i CEETTAR (den europæiske brancheforening for maskinstationer, entreprenører og skoventreprenører). Det er en arbejdsgruppe, som involverer sig i alt EU-lovgivning lige fra droner til regler for traktorer.

- Det er ikke lykkedes at forklare Færdselsstyrelsen, at nogle bugserede arbejdsredskaber er EU-typegodkendt – og derved lovlige i Danmark, samt at myndighedernes fortolkning af EU-reglerne i Danmark skulle ændres.

Gerth Petersen Holm

- Gruppen var af den klare forståelse, at den danske tolkning var forkert, og der var tilmed enkelte andre lande, der havde samme problem, fortæller Gerth Petersen Holm.

Med opfordring fra CEETTAR-gruppen i Bruxelles, tog DM&E direkte kontakt til EU-kommissionen bag reglerne for typegodkendelser af traktorer og landbrugsmaskiner. Svaret fra kommissionen har efterfølgende afklaret, at vægten der lægges over på traktoren, ikke er u-bremset vægt.

Brancheforeningen har efterfølgende anvendt den officielle afklaring fra EU-kommissionen som dokumentation til den nationale myndighed. Det betyder nu, at størstedelen af de bugserede arbejdsredskaber, som bruges i landbruget i dag, er blevet lovlige efter færdselsloven.

- Det har stor betydning, det her. Vores vurdering er, at det mindst er én maskine i hvert maskinhus i Danmark, der vil være omfattet af den ændrede fortolkning og derved er blevet lovlige at køre med, fortæller Gerth Petersen Holm.

Læs også