Korrigerer dansk tolkning af hvornår der skal bremser på

På EU-typegodkendte traktorer angives, hvor stor masse der må spændes efter traktoren, før der kræves bremser på den bugserede maskiner eller påhængsvognen.

Oplysning om hvor stor masse der må spændes efter traktoren, er ifølge Seges Innovation, skrevet på traktorens typeplade som Permissible Towable Mass, hvor »Unbreaked Towable Mass« angiver hvor stor vægt, der må efterspændes uden bremser (ofte 3.500 kg) og »Assisted breaked« angiver hvor stor vægt, der må efterspændes med hydrauliske- eller luftbremser.

Desuden kan der angives en værdi for påløbsbremser, der har lille relevans i Danmark. Betegnelserne kan være skrevet på engelsk, tysk, fransk og italiensk.

Tolkning af EU-typegodkendelsen

Frem til 2022 har danske myndigheder tolket traktortypepladens PTM-værdien uden bremser som en absolut værdi for, hvor stor vægt påhængskøretøjet må have, før der kræves bremser. Og eftersom denne værdi oftest er mellem 3.000 og 4.000 kg, har der været krav om bremser på alt, der overstiger traktorens angivne PTM-værdi.

Dette krav var uden overgangsordning, hvilket reelt betød, at mange af landbrugserhvervets påhængsredskaber og ældre vogne var ulovlige på offentlig vej.

En bugseret Kuhn plov var EU-typegodkendt til en totalvægt på 6.270 kg, hvor 3.000 kg angives overført til traktoren, og 3.500 kg ligger på plovens hjulaksel. Ploven havde ikke bremser. Det stillede spørgsmål om, hvordan det kunne lade sig gøre. På den baggrund har Danske Maskinstationer & Entreprenører spurgt EU-kommissionen om, hvorvidt den vægt der overføres til traktoren må fradrages totalvægten.

EU-kommissionen har svaret, at den vægt der angives overført til traktorens trækstang, ikke skal medregnes i PTM værdien uden bremser. Det vil sige, at når det angives, at aksellasten på ploven er 3.500 kg, bliver det beregningsgrundlaget for, hvornår der skal bremser på ploven. For traktorer med en PTM-værdi på typeladen på 3.500 eller mere, er der altså ikke krav om bremser.

Der er dog flere forbehold. For eksempel må traktorens aksellast på bagakslen ikke overstige 10.000 kg og dækkene skal være bygget til denne last.

Regler om hvor meget vægt der må overføres til trækstangen

Kommissionens Delegerede Forordning EU2015/208 angiver, hvor stor vægt der må overføres via traktorens trækstang.

Her gælder, at den lodrette belastning fastsættes af fabrikanten, men ikke må overstige 3.000 kg, samt at påhængskobling med kugle (kugletræk), ikke må overstige 4.000 kg

Seges Innovation skriver på Landbrugsinfo, at Færdselsstyrelsen er underrettet og har accepteret EU-kommissionens korrigerede anvisninger.

Læs også