Nyt fra konsulenten: Få styr på APV’en, inden uheldet er ude

En APV er et godt værktøj til at sikre et godt og trygt arbejdsmiljø for dine ansatte – og skulle uheldet alligevel være ude, stiller det dig bedst som arbejdsgiver, hvis du har papirerne og procedurerne i orden. I år bør du være særlig opmærksom på den kemiske APV, som er Arbejdstilsynets fokusområde.

Bodil Just.

Af juridisk miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen og juridisk seniorkonsulent Bodil Just, Patriotisk Selskab

En arbejdspladsvurdering (APV) er et redskab til at arbejde med såvel det fysiske som psykiske arbejdsmiljø i din virksomhed, så du kan tage hånd om de udfordringer, der kan være. Målet er at skabe øget trivsel og et bedre arbejdsmiljø for de ansatte - og selvfølgelig at mindske risikoen for mistrivsel og ulykker.

Det er lovpligtigt at have en skriftlig APV, hvis du har en eller flere ansatte. Den skal være tilgængelig for alle ansatte og opdateres hvert tredje år, eller når der sker ændringer i arbejdet af betydning for arbejdsmiljøet. Det kan for eksempel være, hvis I erhverver jer nye maskiner. Hvert år skal I desuden gennemgå en række dokumenter (eftersyn af maskiner, beredskabsplan m.v.) og afholde en medarbejdersamtale om arbejdsmiljøet. På baggrund af samtalens fokuspunkter skal I så udarbejde en handlingsplan.

Vi opfordrer de landbrug, vi laver APV’er for, til at få nedskrevet deres instruktioner til medarbejdernes arbejdsgange. Så er de altid tilgængelige for de ansatte, samtidig med at de fungerer som dokumentation for, at de er instrueret korrekt. Skulle en medarbejder være så uheldig at komme til skade, fordi instruktionerne ikke efterleves, er det centralt i forhold til, hvorvidt man som arbejdsgiver bliver idømt ansvar for ulykken eller ej.

Fokus på kemiske APV’er i år

I år har Arbejdstilsynet kemiske APV’er som særligt fokusområde. En kemisk APV beskriver, hvordan I arbejder med kemi i virksomheden – for eksemple hvilke procedurer I har for brug af værnemidler og førstehjælp ved uheld.

Det er for eksempel relevant, hvis medarbejdere håndterer planteværn eller medicin til dyr eller udsættes for støv, dieselos eller sprayprodukter. Det er også relevant ved arbejdsopgaver som højtryksrensning og svejsning.

EU har netop skærpet kravene til kemiproducenternes sikkerhedsdatablade ved årsskiftet. Det medfører, at du som arbejdsgiver skal sikre dig, at det er de opdaterede sikkerhedsdatablade, I arbejder efter. De nyeste sikkerhedsdatablade kan hentes på middeldatabasen.dk.

Læs også