Europas maskinstationer og entreprenører styrker samarbejdet

DM&E var i år vært, da sekretariatsledere og bestyrelsesmedlemmer fra den europæiske brancheorganisation Ceettar gæstede det danske kontor i Vejle for at diskutere fælles udfordringer og muligheder for maskinstationer, entreprenører og skoventreprenører i Europa.

Brancheorganisationen for Danske Maskinstationer og Entreprenører (DM&E) var i år vært for et besøg af den europæiske brancheorganisation Ceettar.

Ceettar repræsenterer de nationale forbund og forsvarer deres faglige interesser i forhold til EU’s institutioner. Ceettar har til formål at varetage branchens erhvervspolitiske interesser over for Europa-Kommissionen samt at fremme og udveksle synspunkter mellem medlemslandene gennem regelmæssige debatter og møder.

- Det var meget givende møder, hvor vi fik udvekslet erfaringer og ideer om, hvordan vi kan styrke vores samarbejde på europæisk plan, siger Bent Juul Jørgensen, branchedirektør i DM&E, og tilføjer:

- Vores medlemskab i Ceettar er med til at sikre en platform, hvor vi kan fremføre vores egne mærkesager og sammen med vores kollegaer få den nødvendige politiske indflydelse, så vores branche er fast på den politiske dagsorden i EU.

En stærkere lobbyorganisation

Ceettar har en tilstedeværelse i 17 forskellige lande i Europa og er en proaktiv kraft til gavn for maskinstationer, entreprenører, kloakmestre og skoventreprenører på europæisk plan. DM&E er en af de aktive medlemmer af Ceettar, hvor fagkonsulenten Gerth Holm Pedersen varetager Ceettar-arbejdet inden for kørsel med landbrugs- og entreprenørmaskiner, regler som omfatter bl.a. vægt og bredde, forhold som er af vital betydning, hvis medlemmerne skal kunne betjene deres kunder.

DM&E’s branchedirektør, Bent Juul Jørgensen, er glad for det gode samarbejde med Ceettar og landene imellem:

- Erfaringsudveksling er med til at sætte fokus på, hvad vi gør forskelligt landene imellem, og hvordan vi høster det bedste fra andre lande og bringer det tilbage til DM&E. Derfor er disse møder vigtige, siger han.

- De er med til at styrke sammenholdet på tværs af lande. Det får os til at fremstå endnu stærkere som europæiske lobbyorganisationer, til fordel for alle maskinstationer, entreprenører og kloakmestre samt skoventreprenører i Europa, tilføjer branchedirektøren.

Et harmonisk Europa

Ceettars formand, Klaus Pentzlin, deltog på mødet i Danmark sammen med DM&E og andre søsterorganisationer fra blandt andet Frankrig, Belgien, Tyskland, Østrig, Irland, Holland og Finland. På mødet blev branchens aktuelle udfordringer behandlet, og ikke mindst de store udfordringer som skærpet lovgivning, en generel mangel på arbejdskraft, implementering af digitaliseringsprojekter samt bæredygtighedsproblematikken.

- Personlige møder mellem medlemsorganisationerne er vigtige for det europæiske arbejde. Vi har i vores arbejde brug for megen information, og på den måde er det vigtigt at komme ud og fornemme, hvordan andre lande gør. Også for at finde de steder hvor der er mangler, eller hvor systemet ikke fungerer. Jeg er en ægte europæer, og arbejder vi sammen, kan vi i fællesskab sætte vores aftryk på fremtiden, siger Klaus Pentzlin.

Formand for tyske maskinstationer

Klaus Pentzlin er – udover sin post i Ceettar – valgt som formand for Tyske Maskinstationer og Entreprenører, BLU. Tillige driver han en maskinstation og entreprenørforretning i det nordtyske. Han har som formand for et af de største lande i Europa et stort mandat på vegne af sine mange medlemmer i Tyskland, men ville nødigt være arbejdsindsatsen foruden fra de mindre lande som Danmark, Holland og Finland.

- Vi har brug for harmoni i Europa – vi kan gøre mere sammen, end vi kan hver for sig. Det er en stor sejr, at vi sidder med og bliver spurgt som eksperter, når der arbejdes på lovgivning, som berører os. De nordiske lande er meget engagerede i lobbyarbejdet og viser vejen for resten af Europa, siger han.

Om Ceettar

Ceettar er en fællesorganisation for maskinstationer, entreprenører og skoventreprenører i landlige områder i Europa. Ceettar blev grundlagt i 1961 og har i dag 17 nationale forbund som medlemmer.

Ceettars formål er at repræsentere de nationale forbund og forsvare deres faglige interesser i forhold til EU’s institutioner. Organisationen repræsenterer og forsvarer interesser over for andre foreninger, der er aktive på og udenfor europæisk plan. Derudover er målet at fremme og udvikle udveksling af synspunkter mellem medlemmer gennem regelmæssige debatter og møder.

Læs også