Connect til New Holland

Ved et arrangement hos Egebjerg Smedie blev ny traktorteknologi vist i marken.

TRAKTORER Her i efteråret bruger mange landmænd time efter time på at pløje deres marker. De færreste arealer er rektangulære, og derfor kan tiden i førerhuset blandt andet bruges til at fundere over, hvor man undgår den irriterende kile, når man nærmer sig modsatte side af marken med vendeploven.

Den øvelse kan New Holland-traktorer nu selv klare med det nye gps-baserede Autoconnect-system og en avanceret plovkontrol.

Ved markdemonstrationen forleden hos den lokale New Holland-områdeforhandler, Egebjerg Smedie, kunne de fremmødte både i teorien og praksis følge, hvordan traktoren helt automatisk rettede det bakkede pløjefelt til, så det endte med lige furer på begge sider af marken – og dermed en ellers skæv mark uden kiler.

- Man starter med at indtegne sin mark på MyPLMConnect-app’en, som gratis kan downloades. Dernæst sendes data til traktoren, der så via Isobus sørger for – i dette tilfælde – styring af ploven. Men også andre funktioner, som gødskning eller marksprøjtningen, vil i samspil med et udbyttekort for marken kunne reguleres med gradueret tildeling på de rette steder med MyPLMConnect programmet, forklarer salgschef Finn Laursen, New Holland Danmark. 

Overvågning

Systemet kan også anvendes til overvågning af traktorens display i førerhuset, og dermed dens funktioner.

- Derfor vil forhandlerværkstedet – med kundens godkendelse – kunne følge og fejlrette traktoren online. Det gælder også driftslederen på gården eller maskinstationen, som på denne måde vil kunne følge traktorens arbejde fra sin pc eller smartphone, nævner salgschefen, der sammen med eksperter fra New Hollands serviceteam viste de nye muligheder frem på forageren ved markdemonstrationen i Egebjerg.

MyPLMConnect er nu standard i New Hollands 7- og 8-serier. Ved arrangementet blev det vist på en T7.270 og den helt nye T8.410 Genesis model, som fremvises for første gang i marken ved demonstrations-turnéen her i efteråret.

T8-modellerne har fået en ny, semiaffjedret kabine, hvor alle funktioner er både ergonomiske og brugervenlige, idet de kan flyttes efter individuelt brug i det store panel.

Endelig kan New Holland T8-traktorerne nu opdateres online fra fabrikkens side.

Læs også