bannerPos

Dataoverførsel for blandede maskinparker

AF: HENNING K. ANDERSEN

JOURNALIST
10-08-2020 11:24
I dag skal landmænd indsamle store mængder data for at administrere deres bedrifter samt for at opfylde kravene om dokumentation. Med ISOXML-standarden er det muligt at overføre markdata fra maskinens skærm fra populære producenter til John Deere Operations Center. På baggrund heraf kan John Deere understøtte kunder, der arbejder med maskinparker fra forskellige leverandører.

Data, der hyppigt registreres af landbrugsmaskiner, omfatter markskel, anvendelsesmængder og afgrødeudbytter, og denne information hjælper landmændene med at arbejde mere effektivt og bæredygtigt med færre omkostninger. Kunder med blandede maskinparker har imidlertid ofte ikke været i stand til at overføre og samkøre disse data til nogle få softwareløsninger som muligt på kontoret.

John Deere maskiner er direkte og trådløst forbundet med Operations Center via JDLink ConnectTM, uden yderligere omkostninger. Afhængigt af programmet kan dataene ses i Operations Center næsten i realtid, og arbejdets fremadskriden kan måles. Alternativt kan føreren anvende et USB-stik.

Ud over sæsonrelateret maskindokumentation modtager brugeren af Operations Center en omfattende digital markbog. Ved brug af en computerbrowser eller smartphone kan kunderne se og administrere alle data fra et hvilket som helst sted. 

Brug af John Deere Operations Center og smartphone-appen MyOperationsTM er gratis. Endvidere er udveksling af data fra forskellige kilder ikke forbundet med gebyrer for landmænd eller maskinstationer. Du kan få yderligere oplysninger om kompatible skærme samt de forskellige dataformater og overførselsmetoder gennem John Deere forhandlerne.

John Deere Operations Center gør det muligt for landmænd og maskinstationer at udveksle forskellige dataformater, og der foreligger flere måder, hvorpå der kan overføres data fra maskinen til Operations Center:
  • Markdata fra maskinens skærm, der anvender ISOXML-formatet, kan overføres til Operations Center fra begyndelsen af august. Der kræves imidlertid et USB-stik til overførsel. Historiske maskindata kan ligeledes inkluderes, såfremt de stadig er tilgængelige, f.eks. hvis de er lagret på en computer.
     
  • Ejendomsretligt beskyttede data fra andre maskinskærme kan overføres til Operations Center via et USB-stik. Derudover kan data udveksles via en smartphone ved brug af et hertil beregnet memory-stik. Dataene kan overføres fra mobilen til Operations Center ved brug af John Deere appen MyTransferTM.
     
  • Der kan også foretages manuel dokumentation af markarbejdet. Dette er f.eks. en hjælp ved indhentning af oplysninger fra maskiner uden en dokumentationsfunktion, eller i tilfælde af, at føreren har glemt at aktivere dokumentationsprocessen. I det tilfælde kan alle data indtastes i MyOperationsTM appen via smartphone. Der kan på nuværende tidspunkt foretages manuel dokumentation via appen for jordbehandling, såning og tildelingsmidler som gødning og sprøjtning. Inden længe vil høstdata blive inkluderet. 

Bedre resultater for økologiske landbrug

I 2019 landede det gennemsnitlige driftsresultat for økologiske heltidslandbrug på 0,9 mio. kr., hvilket er udtryk for en betydelig fremgang i forhold til 2018, men dog lavere end resultaterne i 2016 og 2017, viser en opgørelse hos Danmarks Statistik.

Fødevarestyrelsen kontrollerer rengøring af 300 lastbiler

Fund af afrikansk svinepest i Tyskland har gjort grundig rengøring af de lastbiler, der krydser den danske grænse, vigtigere end nogen sinde. Det næste halve år kontrollerer Fødevarestyrelsen mere end 300 lastbiler.

Minister, skift spor

Regeringens krav om, at landmændene også til næste år skal så efterafgrøder i minimum samme omfang som i år for at nedbringe kvælstofudledning til vandmiljøet, møder kritik hos landboforeningen Vestjysk, som foreslår, at fødevareminister Mogens Jensen skifter spor i kvælstof-politikken og i stedet griber til andre virkemidler.

Pladsen til solcelle-anlæg strammer til

Særligt i landområderne omkring de store byer bør lodsejere, der er interesseret i at opsætte solceller, sætte i gang nu, siger rådgiver. Han vurderer, at Danmarks behov for solenergi ser ud til at være opfyldt i 2025.

Logistik og motivation

Mens logistikken er tænkt ned til mindste detalje, er Lean og medarbejdermotivation to af nøgleordene på Hestbækgaarden ved Farsø.
Side 1 af 1931 (38602 artikler)Prev1234567192919301931Next