Fasterholt Maskinfabrik A/S på eventyr i Mellemamerika

Der er godt gang i aktiviteterne hos Fasterholdt Maskinfabrik, blandt andet på grund af at vandingsprojekt i Honduras.

Fasterholt Maskinfabrik har oplevet særlig travlhed i dette efterår og vinter. Dette skyldes, at Fasterholt Maskinfabrik er blevet en del af et stort vandingsprojekt i det mellemamerikanske land, Honduras, hvortil Fasterholt skal levere 160 små indtræksmaskiner af mærket Bording 0T.

Vandingsprojektet går i store træk ud på, at regeringen i Honduras ønsker at effektivisere landbruget og dermed producere flere højværdiafgrøder, som majs, lucerne og andre grøntsager. Håbet er at kunne producere fødevarer nok til eget forbrug, og dermed gøre Honduras mindre afhængig af fødevareimport, samt af få flere indbyggere ud af den fattigdom, som er meget udpræget i landet.

Fasterholt Maskinfabrik samarbejder i det regeringsstøttede projekt med en spansk virksomhed kaldet Dominion, som ligger i Madrid. Det var netop denne virksomhed, som gjorde Fasterholt Maskinfabrik opmærksom på projektet og som mente, at Fasterholts små Bording 0T var de rigtige maskiner til opgaven. Da Fasterholt Maskinfabrik ikke har nogen medarbejder med spanskkundskaber, er det ligeledes Dominion, som står for al kommunikation med samarbejdspartnerne i Honduras.

Vandingsmaskinerne skal leveres ved byen Tegucigalpa, hvor de skal bruges til at udnytte flodvand til markvanding, og på den måde få flere afgrøder ud af den eksisterende landbrugsjord. Tanken er, at hver landmand, der har landbrugsjord langs floden, skal have 2 maskiner og 1 pumpe.

Maskinerne er blevet produceret sideløbende med virksomhedens øvrige produktion. Dette har betydet, at maskinfabrikken har måttet ansætte flere medarbejdere, etablere et aftenhold, samt hente hjælp ved andre danske underleverandører for at kunne følge med og overholde leveringstider. Fasterholt Maskinfabrik håber på, at dette blot er første ordre i en lang række fra de mellem- og sydamerikanske lande, og glæder sig meget til at følge udviklingen i Honduras.

Læs også