Specielt designede Valtra skal hjælpe Forsvaret

Speciel traktor på Fanø skal fremover bruges som redningskøretøj

I Vadehavet i byen Sønderho på Fanø har øens kystredningstjeneste fået et nyt redningskøretøj i form af en Valtra N154EA malet hvid med røde og hvide striber på siden. Traktoren er specielt designet til at fungere som redningsfartøj i vand og på land.

- Vi har fået monteret en maritim radar til at lokalisere skibe i området. Derudover er der et infrarødt varmesøgende kamera til at søge på landjorden efter forulykkede mennesker, dyr eller køretøjer. Og der er monteret en søgeprojektør på toppen til at eftersøge forliste både, køretøjer eller andre objekter, fortæller Michael Enok, seniorsergent i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, der har stået for indkøbet af forsvarets nye traktorer.

- Vores traktor på Fanø er vores mest specielle traktor. Øen har ikke mulighed for at have andet redningskøretøj på grund af størrelsen, og kystredningstjenesten har mange redninger og udrykninger om året. Fanø har altid haft en traktor som udrykningsfartøj, men den gamle har ikke kunne løse de samme opgaver, som den nye vil kunne. Nu bliver mulighederne større, og man kan køre direkte ud og søge efter personer, biler, både eller dyr,” fortæller Michael Enok.

Selvom vadehavet er kendt for den lave vandstand, var en af grundende til, at valget faldt på en traktor til jobbet, at højden gør den ideel til at køre i vand.

- Qua højden er en traktor god til at køre i vand. Alligevel har TBS Valtec i Kolding været i gang med at sikre traktoren til at køre i vand i en meters højde, uden at tage vand ind nogle steder. Det betyder, at den er tætnet med en speciel slags fuge til at forsegle traktoren. Den skal være vandtæt og kunne tåle af køre i saltvandet. Men den endelige prøvelse sker først, når den kommer på arbejde, siger Michael Enok om Valtra, der søsættes i de her dage.

 

 

Læs også