bannerPos

Weko Equity køber Powtec A/S

Jens Aage Jensen planlægger at gå på pension i løbet af de kommende år, og det er en af forklaringerne på at han har solgt Powtec til Weko.

AF: HENNING K. ANDERSEN

JOURNALIST
03-09-2019 12:08
Weko Equity, som ejes af lensgreve Bendt Wedell og Christian Dybdal Christensen, køber firmaet Powtec A/S, der sælger og servicerer nye og brugte vandings- og kartoffelhåndteringsmaskiner.

De forhandler blandt andet mærket AVR. Dermed kan Powtec forstærke den allerede positive vækst til fordel for kartoffelavlere landet rundt. En mulighed, der både vil videreudvikle forretningen og bibeholde den tætte kontakt til kunderne.

Powtec sælger grundet et planlagt generationsskifte, da ejeren Jens-Aage Jensen ønsker at gå på pension indenfor de næste tre-fem år. 

Tom Myrdal, administrerende direktør i Stroco-Agro, hvor Weko er hovedaktionær, indtræder som administrerende direktør i Powtec, mens Jens-Aage Jensen forsætter som daglig leder og salgsdirektør i selskabet. Powtec forsætter som selvstændig virksomhed drevet fra lokalerne i Bording Kirkeby.

Stroco Agro er kendt i branchen for landbrugsmaskiner som importør og forhandler af mærket Horchs og Annaburger.

- Weko Equity har en strategi om at udvide produktpaletten indenfor innovative kvalitetsprodukter. Her passer kartoffelmaskinerne fra AVR godt ind i strategien, hvorfor salgsdelen blandt andet bliver styrket nu, siger Tom Myrdal og fortsætter:

- Stroco-Agro og Powtec er et godt match, fordi vi kan udnytte en række synergier med fx fælles administration, de samme IT-systemer samt et udvidet og erfarent specialist- og montørkorps, siger Tom Myrdal.

Fra mange år som formand for brancheorganisationen Dansk Maskinhandlerforening har Jens-Aage Jensen engageret fulgt med i udviklingen indenfor landbrugsmaskiner.
I eget regi, i Powtec, har det været vigtigt for ham at nå frem til et tilfredsstillende generationsskifte, når tid var, og det er så nu. 

- Køberne har lidenskab for landbrug, ligesom jeg selv har. Kemien har været der fra begyndelsen. Det har været vigtigt for mig at give stafetten videre, samtidig med at jeg selv er med fortsat, og det er medarbejderne også.

- Jeg forventer, at kunderne fortsat betjenes på samme professionelle måde, fordi vi har det samme grund-DNA. Vi har fælles værdier som kvalitet, sikkerhed og loyalitet. Desuden er vores kunder i centrum, siger Jens-Aage Jensen.

Svinebestanden stiger med 4,9 procent

En kraftig vækst i antallet af slagtesvin er med til at trække den samlede bestand af svin op med 4,9 procent ved svinetællingen 1. juli, lyder det fra Landbrug & Fødevarer på baggrund af en ny svinetælling.

Mobilt anlæg fremstiller såsæd til enkornssåning

Gl. Buurholt har udvidet flåden og kan nu også tilbyde et mobilt anlæg, som kan sortere såsæd til enkornssåning. Det vil sige en kernestørrelse på mellem kernestørrelse på imellem 2,5 og 3,3 millimeter.

Udlægning af lugtbelastede arealer efter planloven

ifølge en bestemmelse må en lokalplan kun udlægge arealer, der er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening fra virksomheder og husdyrbrug til boliger, m.v., hvis lokalplanen med bestemmelser om bebyggelsens højde og placering kan sikre den fremtidige anvendelse mod en sådan forurening.

Får 14 dage til at trække udtalelse tilbage

Lodsejere fra Lille Vildmose pudser nu en advokat på rådmand i Aalborg, Hans Henrik Henriksen (S), som i interview har beskyldt dem for ikke at overholde loven. De kræver, at han trækker udtalelserne tilbage. Ellers venter en tur i retten. Rådmanden selv er tavs.

Vi er absolut opmærksomme på afrikansk svinepest

I Danmarks største zoologiske have i København har man også grise. Og der bliver taget forholdsregler for at sikre sig mod ASF, lyder det.

Ny faglig podcast til branchen

Den første episode af Cevas nye podcast Griseriet er nu frit tilgængelig for alle på iTunes, Spotify og Spreaker.

Canada står overfor en rekordstor afgrødehøst i år

Canada, der er en af verdens største eksportører af hvede, forventes at få en rekordstor hvedehøst i år. Ligeledes ser det ud til, at den canadiske produktion af Canola vil overgå sidste års resultater.

Frankrigs hvedeproduktion nedskrives igen

Det franske landbrugsministerium kommer med endnu en nedskrivning af dette års franske hvedeproduktion.
Side 1 af 1890 (37799 artikler)Prev1234567188818891890Next