Fire procent brakordning forsvinder

Kravet om fire procent brak er nu erstattet af en ny, frivillig bioordning fra 2025.

EU-Parlamentet har stemt ja til at lempe tre af de såkaldte GLM-krav, der skal opfyldes for at få landbrugsstøtte. Mest bemærkelsesværdigt er, at den forhadte fire procent-brakordning står til at forsvinde fra 2025.

Landbrug & Fødevarer har kæmpet imod brakordningen, fordi den ikke giver værdi for hverken landbrug eller naturen, men tværtimod skabte en masse administrativt arbejde.

- Det er grundlæggende et udtryk for sund fornuft, at man ikke vil tage god landbrugsjord ud af drift uden en saglig grund, siger Torben Hansen, der er formand for Plantesektionen i Landbrug & Fødevarer.

Torben Hansen har i den sammenhæng presset maksimalt på for, at netop det GLM-krav skulle udgå.

- Vi har med stor frustration kunne se, at stort set alle andre lande end Danmark har fraveget fire procent-kravet, og jeg er meget tilfreds med, at vi nu får en mere lige konkurrencesituation.

- Jeg synes heller ikke, at tiden er inde til at spille hasard med fødevaresituationen, siger Torben Hansen og henviser til både krigen i Ukraine og risikoen for endnu en tør sommer i store dele af Europa.

Formanden afviser, at det bliver på bekostning af naturen, når kravet om fire procent brak bortfalder.

- Vi skal værne om og beskytte naturen, men der er lang vej fra en brakmark til værdifuld natur. Vi skal hellere se på, hvordan vi kan beskytte den eksisterende natur bedre og lave mere sammenhængende natur der, hvor den allerede er, lyder det fra Torben Hansen.

Han nævner de kystnære arealer som eksempler på steder, hvor man både kunne skabe mere natur og reducere kvælstofudledningen.

- Vi skal i langt højere grad dyrke den multifunktionelle tilgang, hvor arealerne har flere formål, siger Torben Hansen med henvisning til debatten oven på Klimarådets anbefalinger om udtagning af landbrugsjord.

Læs også