To fynske landbrug fremviser minivådområder

Henholdsvis 12. og 27. maj er det muligt to steder på Fyn at møde både oplandskonsulenter og landmænd, der fortæller om deres erfaringer med etableringen om minivådområder.

I maj måned er det muligt at komme til to »Åbent Minivådområde«-arrangementer på Fyn.

Onsdag den 12. maj fremviser Ove Eriksen Aps sit nyetablerede minivådområde i Askeby ved Søndersø, og torsdag den 27. maj er det Vesterballegård I/S ved Ejby. Begge steder skal man huske at forholdstilmelde sig på Seges’ hjemmeside.

De to minivådområder er etableret i 2020 og er på henholdsvis 2.500 kvadratmeter og 5.700 kvadratmeter.

Minivådområdet i Askeby renser drænvandet fra et opland på 23 hektar og området ved Ejby fra et opland på 51 hektar. Kvælstofeffekterne er angivet til henholdsvis 135 og 345 kg kvælstof pr. år.

Erfaringsudveksling

Går man selv med overvejelse om at etablere et minivådområde, anbefaler Landbrugsstyrelsen, at man tager ud og besøger en landmand med et minivådområde og hører om opnåede erfaringer, samtidig med, at området besigtiges.

Der kan søges om støtte til anlæggelse af et minivådområde frem til 14. september 2021. Det er fjerde år, at landmænd og lodsejere kan få støtte til minivådområder. Og denne gang er der hundrede millioner kroner ekstra i puljen, som i alt rummer 215 millioner.

På websiden Landmand.dk er det muligt at se, om man har arealer, der egner sig til etablering af et minivådområde, ligesom det er muligt at kontakte de forskellige oplandskonsulenter i de fynske landboforeninger. Det er i første omgang gratis.

Læs også