Landbruget og Limfjordsrådet samarbejder om en ren fjord

Limfjordsrådet og landbruget har i fællesskab etableret et kommissorium, der vil undersøge, hvordan man bedst får en ren fjord.

Limfjordsrådet og landbruget har i fællesskab etableret et kommissorium, der skal sikre, at der kommer en god tilstand i Limfjorden.

- Vi er alle interesserede i at få en ren fjord, som giver plads til bosætning, erhverv og fritid, siger Carl Christian Pedersen, der er medlem af primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer og regionsformand for det samlede, nordjyske landbrug, der er med i kommissoriet.

For at få det, vurderer de to parter, skal der nytænkning til. De tiltag, der er gjort indtil nu, har ikke været nok, og der skal andre indsatser til.

- For at få en renere fjord skal vi tænke i helheder. Vi skal lave de rigtige ting de rigtige steder og i den rigtige rækkefølge, så vi får mest virkning for pengene. Vi er nødt til at gøre noget andet, end det vi har prøvet indtil nu, hvis vi vil have en renere fjord. Det nytter ikke, at vi gør en masse tiltag, som ikke giver en forbedring af vandmiljøet. Vi skal kun gøre tiltag, der er virkningsfulde og hensigtsmæssige, siger Jens Lauritzen, der er formand for Limfjordsrådet.

En del af en større plan

Samarbejdet om en ren fjord tilbydes også fjordens øvrige interessenter. Det er en del af den masterplan, Limfjordsrådet har lagt for fjorden.

Der etableres også samarbejder med Danmarks Naturfredningsforening, erhvervsfiskerne, lystfiskerne og andre, der har interesse i fjordens tilstand.

- Et samarbejde med alle interessenter, herunder landbruget, er vigtigt for Limfjordsrådet, så derfor denne nyetablerede samarbejdsform, siger Jens Lauritzen.

Andre tiltag end reduktion fra landbruget

Carl Chr. Pedersen glæder sig over, at blikket nu bliver vendt mod andet end landbruget, når der skal findes veje til en renere fjord.

- Det er klart, landbruget skal gøre de tiltag, vi kan, og som har en gavnlig effekt på fjorden, men vi er sikre på, at der også skal andre tiltag til. Vi skal nu kigge ude fra fjorden og ind mod land, og ikke kun fra land og ud mod fjorden, siger han.

Han mener, at blikket i langt højere grad skal rettes mod andre faktorer i fjorden end kun udledning fra landbrugsjorden.

- Vi skal have kigget på andre synder såsom kloakudløb, klimaforandringer, skibsfart og hvad der ellers har ophobet sig af efterladenskaber på bunden af fjorden, siger Carl Christian Pedersen.

Maritime tiltag

Kommissoriet skal nu undersøge, hvilke indsatser der kan gøres i vandet til at supplere de ting, der skal gøres på land. Det kan blandt andet være tang- eller søstjernehøst eller muslingeopdræt på line. Det er produktioner, der fjerner næringsstoffer fra fjorden.

- Vi skal ikke kun kigge på kvælstofudledning fra landbruget, hvis det betyder, at vi overser andre ting, så vi ikke kommer i mål med at få en ren fjord, siger Jens Lauritzen.

Læs også