Landbruget 94 procent i mål med målrettede efterafgrøder

Landbruget nåede i år ikke det massive efterafgrødekrav i den målrettede regulering på 374.000 hektar. Men man kom dog tæt på. I 47 af 69 vandoplande resterer der dog en restindsats.

I den målrettede regulering er der i 2021 fastsat et indsatsbehov, der svarer til cirka 374.000 hektar efterafgrøder. De har til formål at sænke kvælstofudledningen med 3.500 tons.

Så mange nåede landmændene dog ikke helt op at søge, meddeler Landbrugsstyrelsen, der i disse dage sender tilsagnsbreve ud til de landmænd, der har søgt i ordningen, hvor man kan hente 500 kroner pr. hektar i tilskud.

Landmændene kom dog tæt på. I alt er der søgt om tilskud til målrettede efterafgrøder eller alternativer som kvotereduktion til et areal på 359.200 hektar. Da der i nogle vandoplande er overansøgt i forhold til indsatsbehovet, så vil enkelte få afslag. I alt vil Landbrugsstyrelsen give tilsagn til 351.800 hektar. Det er 94 procent af målet.

Cirka 10.410 landmænd får tilsagn, mens cirka 470 vil få afslag på nogle eller alle ansøgte marker, da der er overansøgt i vandoplandet.

- Vi har prioriteret ansøgningerne i de kystvandoplande, hvor vi har modtaget flere ansøgninger, end der er behov for. De ansøgninger, hvor efterafgrøderne er placeret på marker med lav retention og derfor har den største effekt i forhold til at reducere udledningen af kvælstof, prioriterer vi højest, lyder det fra Landbrusstyrelsen.

I alt er der et indsatsbehov i den målrettede regulering i 69 vandoplande. I 22 af dem er de opfyldt, mens 47 kystvandoplande har en restindsats. I mange af de oplande er man dog ganske tæt på målet.

Obligatoriske krav

I de 47 oplande vurderer Landbrugsstyrelsen nu sammen med Miljøstyrelsen, om der skal indføres obligatoriske krav.

- Det foreløbige resultat af ansøgningsrunden viser, at der er nogle kystvandoplande, der ikke er nået i mål.

- Vi vil nu sammen med Miljøstyrelsen regne på de oplande, der ikke er i mål. Beregningerne vil indgå i et beslutningsgrundlag for kvælstofindsatsen i disse oplande, lyder det fra Landbrugsstyrelsen, der oplyser, at den afgørelse kommer senest i juni.

Et eventuelt krav vil træde i kraft 1. august.

I 2020, hvor der var et tilsvarende indsatsbehov, kom der obligatoriske krav i 28 vandoplande efter landmænd havde søgt om 366.000 hektar med målrettede efterafgrøder. En anelse flere end i år.

Læs også