Ordning skal give mere biodiversitet i skovene

Der er blevet travlt på de danske skovstier det seneste år, hvor naturen er blevet en mere fast del af danskernes hverdag. Og nu kan de mange skovgæster måske se frem til flere fugle og flere insekter i deres lokale skov.

Både kommuner og private skovejere kan netop nu søge om tilskud til mere mangfoldighed i naturen. Landbrugsstyrelsen giver blandt andet tilskud til bevaring af gamle træer, opsætning af redekasser og rydning af invasive arter.

Ordningen for private skovejere og kommuner har til formål at fremme biodiversiteten i de danske skove. Man kan blandt andet få støtte til bevaring af træer til naturligt forfald. Her har man mulighed for at veteranisere en stor del af træerne. Det betyder, at man efterligner de naturlige hændelser, et træ bliver udsat for i løbet af et langt liv. Det kan ske ved, at man skader træet ved f.eks. at sætter ild til det for at efterligne et lynnedslag. Det kan virke som hærværk, men et skadet træ kan fungere som levested for en lang række biller, svampe og fugle.

Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU. Den har til formål at sikre og forbedre biodiversiteten i eksisterende skove, specielt rettet mod Natura 2000-arealer og andre skovarealer med stort potentiale for biodiversitet.

Ordningen kan søges frem til 31 august 2021.

Læs også