Punktum sat i langtrukken sag om sprøjteforbud

Aarhus Kommune har valgt ikke at tage det til retten, at Overtaksationskommissionen kraftigt ændrede på det beløb, som kommunen i første omgang havde tilbudt en række landmænd i Beder i erstatning for ikke at må benytte sig af pesticider på dele af deres arealer. Sagen er nu slut, lyder det fra L&F.

Her billedet af området, hvor Aarhus Kommune via en indsatsplan har udstedt forbud mod brug af pesticider. - Vi ender på en meget væsentlig forhøjelse til de større brug, og det er jeg glad for, siger Christian Jensen, formand for Landboforeningen Kronjylland.

Det står nu fast, at fem lodsejere i Beder i Aarhus Kommune får 110.000 kroner pr. hektar i erstatning for, at de ikke længere må bruge pesticider på dele af deres arealer.

Det sker efter, at Aarhus Kommune har valgt ikke at gå videre til retten med den afgørelse, som blev truffet i Overtaksationskommissionen for seks måneder siden. Nu er fristen udløbet for kommunen til at gå videre med sagen.

Oprindeligt havde Aarhus Kommune tilbudt lodsejerne i Beder en erstatning på 60.000 kroner pr. hektar. Taksationskommissionen forhøjede det til 90.000 kroner, og det blev i slutningen af april hævet til de 110.000 kroner.

Sagen er nu afsluttet, lyder det fra Landbrug & Fødevarer, der sammen med lokale landboforeninger har hjulpet lodsejerne i Beder med sagen, og som også kunne have valgt at gå videre med sagen til retten.

En sag, der begyndte helt tilbage i 2012, hvor Aarhus Kommune første gang luftede planer om, at de med en indsatsplan for at beskytte drikkevandet ville forbyde brug af pesticider i et område på cirka 600 hektar i Beder.

Fra chefjurist i Landbrug & Fødevarer, Charlotte Bigum Lynæs, lyder det:

- L&F er tilfredse med, at kommunen nu holder inde, og det gør vi også i forhold til erstatningsudmålingen.

- Som organisation skal vi nøje vurdere, om en retssag mod kommunen vil føre til mere og andet end endnu en lang proces i retssystemet. Og det mener vi ikke er tilfældet her, siger hun.

Formand: Samlet er det en sejr

Christian Jensen, formand for Landboforeningen Kronjylland, kalder resultatet af de mange års kamp i Beder for en stor sejr for fagligheden og retfærdigheden.

- Vi har i fællesskab i landbruget løftet byrden at påvise, at Aarhus Kommunes oprindelige tilbud om erstatning pr. hektar var helt urimelig lavt. Vi ender på en meget væsentlig forhøjelse til de større brug, og det er jeg glad for. Både på de konkrete landmænds vegne, men også for landmænd andre steder i landet, som er i samme situation, siger Christian Jensen.

Ikke alt gik lodsejernes vej

Selvom Overtakstionskommissionen for et halvt år siden hævede erstatningen til fem lodsejere, så var man fra Landbrug & Fødevarer alligevel ikke helt tilfreds med den afgørelse.

To lodsejere, der havde mindre ejendomme end de fem øvrige, fik nemlig ved samme lejlighed markant nedsat den erstatning, som de ellers var tildelt ved Taksationskommissionen.

De 110.000 kroner, som de fem er tildelt, er i øvrigt også under det beløb på omkring 150.000 kroner pr. hektar, som L&F tidligere har ment burde være erstatningens størrelse.

Fra advokat Håkun Djurhuus, der har ført sagen på vegne af lodsejerne, lyder det, at han godt forstår, at Aarhus Kommune ikke indbringer kendelserne for domstolene.

- Resultatet taler for sig selv, og det er en markant ændring af kommunens erstatningstilbud. Det er lykkedes for os ved en fælles indsats at få erstatningerne fordoblet. Det er ikke hverdagskost. Jeg er ikke enig i alle juridiske vurderinger fra Overtaksationskommissionen, men der skal være respekt for kommissionens eksperter og grundige overvejelser alligevel, siger Håkun Djurhuus.

L&F har stadig retssag

Fra Charlotte Bigum Lynæs lyder det, at selvom Landbrug & Fødevarer ikke tager sagen om erstatningens størrelse i Beder videre i retten, så har landbrugsorganisationen fortsat en retssag kørende om, hvorvidt forbuddene mod at dyrke jorden konventionelt – som dem, der er udstedt i Beder – overhovedet er nødvendige og gyldige.

- Vores retssag i landsretten mod Miljø- og Fødevareklagenævnet om dette spørgsmål verserer fortsat med syn og skøn som næste skridt, siger hun.

Læs også