Fælles fodslag: Enighed om at arbejde for flere frivillige aftaler

Der var stor spørgelyst og masser af løsningseksempler, da det sidste i rækken af regionale aktørmøder om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afholdt i Vissenbjerg. Og alle har fokus på at løse problemet.

Der er stadig et stykke vej, før opgaven er fuldført, og der er fortsat masser af udfordringer, men det skal nok lykkes. I hvert fald, hvis man vurderer ud fra indstillingen på torsdagens regionale aktørmøde i Vissenbjerg.

Både kommuner, vandværker og lodsejere er enige om at arbejde sammen for at få flere frivillige aftaler på plads, som den politiske aftale om beskyttelse af BNBO fra 2019 lægger op til.

På aktørmødet kunne deltagerne høre perspektiver fra både Danva, Landbrug & Fødevarer, Danske Vandværker, Kommunernes Landsforeningen og Miljøministeriets departement. Fælles for alle er, at de ser ens på processen fra udpegning og risikovurdering til endelige aftale, og selvom der er forskellige holdninger til, hvilke udfordringer der er på vejen, har alle fokus på at løse opgaven.

Samarbejde

Et lokalt samarbejde mellem Danske Vandværker og landbrugsorganisationerne bag Velas skal være med til at sikre flere frivillige aftaler. Mens man i Danske Vandværker er i gang med at tage kontakt til alle medlemmer for at få en status og skubbe på processen, bruger landbrugsorganisationerne kræfterne på at klæde deres medlemmer på til dialogen med vandværket.

- Vi er interesseret i, at lodsejerne får de bedst mulige vilkår og rammer for deres landbrugsvirksomheder. Vi opfordrer de berørte medlemmer til at tage dialogen med vandværkerne og kommunen. Det gør vi, fordi den bedste løsning kommer, når man kigger på områderne individuelt og finder ud af, hvilken løsning der er bedst ved det enkelte BNBO, siger Carsten Hedegaard, bestyrelsesmedlem i L&F Centrovice.

L&F Centrovice repræsenterer sammen med de øvrige organisationer bag Velas 5.000 medlemmer i Østjylland og på Fyn. Mange af medlemmerne bliver berørt af BNBO, og alene i L&F Centrovice har man cirka 120 medlemmer med en udpegning på deres jord.

Gode eksempler på BNBO-aftaler

På mødet var der, ud over aktørernes perspektiver, mulighed for at høre eksempler på, hvordan man er i gang med at løse opgaven med BNBO rundt om i landet. Både i Odder, Frørup og på Ærø er man godt i gang med at lave aftaler med vandværker og lodsejere.

På Ærø er man så langt i processen, at lodsejere nu sidder med tre forskellige løsninger, de kan vælge i mellem. Lodsejere kan vælge mellem en årlig erstatning, en engangserstatning eller et engangsbeløb for køb af jorden.

Fra Odder præsenterede lodsejer Ole Lyngby Pedersen, hvordan dialogen med vandværket har været god, og selvom der har været bump på vejen, er man næsten i mål med alle aftaler.

- Den gode dialog er vigtig. Både samtalerne og oplæggene skal være ordentlige, for vi skal forsat være gode naboer, også når opgaven er løst, siger Ole Lyngby Pedersen.

De frivillige BNBO-aftaler skal være på plads senest ved udgangen af 2022. Herefter er der lagt op til en generel kompensationsordning.

Læs også