Ny ansøgningsrunde om jordfordeling

Til efteråret åbner endnu en ansøgningsrunde til multifunktionel jordfordeling, og puljen er større end ved forrige runder. Interesserede kommuner og Naturstyrelsen kan i samarbejde med lokale lodsejere søge.

Multifunktionel jordfordeling er i gang rundt om i landet i ni forskellige multifunktionelle projekter. Derudover er Landbrugsstyrelsen i gang med forundersøgelser på to projekter mere.

Det betyder, at mere end hver 10. kommune allerede har kastet sig ud i et multifunktionelt jordfordelingsprojekt, hvor landbrugsjord forvandles til skov, natur, vådområde, eller byttes med andre landmænd for en mere effektiv landbrugsdrift. Og flere kan komme med.

Der har indtil nu været afholdt fem ansøgningsrunder til multifunktionel jordfordeling. Femte ansøgningsrunde fandt sted i foråret 2022, hvor styrelsen modtog to ansøgninger om jordfordeling af cirka 700 hektar.

I femte runde var der afsat midler til jordfordeling af cirka 2.000 hektar. Det betyder, at der vil være ekstra midler at søge om ved ansøgningsrunden i efteråret 2022. Landbrugsstyrelsen overfører nemlig den ubrugte pulje til sjette ansøgningsrunde.

Ansøgningsrunde åbner

Sjette ansøgningsrunde af ordningen for multifunktionel jordfordeling åbner 15. september 2022 og er åben for ansøgninger frem til og med 31. oktober 2022. Sjette ansøgningsrunde indeholder midler til jordfordeling af cirka 3.300 hektar, hvilket inkluderer de ekstra midler fra femte ansøgningsrunde.

Det er kommuner og Naturstyrelsen, der i samarbejde med lokale lodsejere og øvrige interessenter kan søge om at få gennemført en fri, multifunktionel jordfordeling.

Læs også