»Ja« til mere biomasse i Brønderslev

Det blev et ja fra byrådet i Brønderslev Kommune til ansøgningen fra GFE Krogenskær om at få lov til at køre tre gange så meget biomasse gennem anlægget.

Det var ikke en fysisk udvidelse af biogasanlægget GFE Krogenskær ved Brønderslev, som byrådet forleden sagde ja til, men derimod en udvidelse af biomasseindtaget fra 36.400 tons om året til 100.000 tons om året.

Det betyder, at anlægget nu kan producere 13 millioner kubikmeter biogas årligt.

Beslutningen om en miljøgodkendelse blev taget af byrådet i Brønderslev Kommune sidst i juni.

Tidligere udfordringer med lugt

Forinden lå der allerede en indstilling fra teknik- og miljøudvalget om at sige ja, dog med denne kommentar:

»Det eksisterende læbælte skal udvides med tre rækker, og det foreslås, at det bliver hurtigt voksende arter. Det ligger udvalget meget på sinde, at virksomheden sikrer, at vilkår omkring lugt overholdes«, skriver Nordjyske.

GFE Krogenskær har tidligere fået kritik for lugtgener fra anlægget, som blandt andet har medført, at de i dag udelukkende bruger vegetabilske produkter i deres biogasanlæg. Det har medført, at kommunen siden 2019 ikke har modtaget lugt-klager, ligesom GFE Krogenskær også oplever en positiv respons fra byen.

Ansøgningen om en udvidelse af biomasseindtaget hænger sammen med, at man med vegetabilske produkter i dag skal bruge tre gange så meget biomasse, som der skulle med til med animalske produkter.

Stort flertal

Miljøgodkendelsen blev givet fra kommunen med kravet om, at der skal plantes tre rækker beplantning for at skærme anlægget endnu mere af, og at man i øvrigt skal begrænse lugtgenerne.

Kun Enhedslisten stemte imod at give tilladelsen til biogasanlægget. De øvrige medlemmer af byrådet stemte godkendelsen igennem.

Læs også