Minivådområder: Alle eksisterende tilsagn udløber

Hvis du overvejer at etablere et minivådområde, er fristen for at sende en ansøgning den 30. september i år. Har du derimod et tilsagn, som du ikke får brugt hen over sommeren, skal du huske, at eksisterende tilsagn udløber senest ved årsskiftet.

Det er vigtigt at inddrage din oplandskonsulent og kommunen, inden du søger tilskud. Placeringen skal nemlig godkendes af begge parter for at sikre, at minivådområdet ikke bliver placeret i oplandet til et vådområde- eller lavbundsprojekt og dermed forringer effekten af vådområde- eller lavbundsprojektet. Fotos: Djursland Landboforening

Af Rikke Skyum, chef for Land, miljø & erhverv, Djursland Landboforening

Det er igen muligt at sende en ansøgning om tilskud til et minivådområde. Ansøgningsfristen er den 30. september i år, og det er vigtigt at inddrage din oplandskonsulent og kommunen, inden du søger tilskud.

Placeringen skal nemlig godkendes af begge parter for at sikre, at minivådområdet ikke bliver placeret i oplandet til et vådområde- eller lavbundsprojekt og dermed forringer effekten af vådområde- eller lavbundsprojektet.

Hvis du får godkendt din ansøgning, har du mulighed for at modtage forudbetaling på halvdelen af dit tilskud samtidigt med dit tilsagn. 

Eksisterende tilsagn

Har du derimod allerede et tilsagn til et minivådområde, men er ikke kommet i gang med at grave – og kommer heller ikke til det hen over sommeren – skal du overveje at genansøge projektet. Det skal du, fordi alle eksisterede tilsagn udløber senest ved årsskiftet.

Hvis du gerne vil genansøge, er det vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter din oplandskonsulent, som skal have tid til at få annulleret dit tilsagn hos Landbrugsstyrelsen og lave en ny ansøgning inden den 30. september 2022.

Hvem kan søge? 

Private ansøgere med et CVR-nr. eller CPR-nr. kan søge om tilskud til etablering af et åbent minivådområde.

Du skal desuden eje eller forpagte arealer, der er udpeget som egnet eller potentielt egnet på udpegningskortet 2022. Udpegningskortet kan ses i Tast Selv samt som bilag til bekendtgørelsen. 

Find din oplandskonsulent

Som landmand har du mulighed for at få gratis rådgivning til at lave et minivådområde på din bedrift

Oplandskonsulenterne er geografisk inddelt i teams, men du bestemmer selv hvem, der skal hjælpe dig

Find din oplandskonsulent på [www.oplandskonsulenterne.dk](http://www.oplandskonsulenterne.dk)

Læs også