Ansøgningsrunden for minivådområder er nu åben

Ansøgningsrunden er åben fra og med 4. september til og med 4. oktober. I år er der afsat 195 millioner kroner til ordningen. Det er muligt at påbegynde projektet allerede fra ansøgningstidspunktet.

Hvis man er forpagter af det areal, hvor minivådområdet skal etableres, skal man indsende dokumentation for, at ejeren af arealet accepterer etableringen af minivådområdet.

Det er vigtigt at huske, at placeringen af minivådområdet skal koordineres med kommunen, inden man indsender ansøgningen om tilskud. Dette skal sikre, at minivådområdet ikke bliver placeret i oplandet til et vådområde- eller lavbundsprojekt og dermed forringer effekten af vådområde- eller lavbundsprojektet.

Desuden er det et krav, at man får sin lokale udtagningskonsulent til at underskrive en udtagningskonsulenterklæring, der dokumenterer, at en række forhold ved etablering af minivådområdet er i overensstemmelse med de gældende regler.

Læs også