Ålegræsset blomster

Ålegræsset blomstrer for tiden langs de danske kyster, skriver Miljøstyrelsen i en meddelelse.

Ålegræsset vokser ofte på lavt vand helt tæt på kysten, og her kan man for tiden se det blomstrende ålegræs, som har en mørkere farve end det øvrige ålegræs. Blomsterne er ganske små og svære at se, selv hvis man plukker en ålegræsplante.

Miljøstyrelsens overvåger ålegræssets udbredelse. Ålegræs og tangs udbredelse er øget i løbet af de seneste ti år. Det fremgår af den seneste Novana-rapport for 2016, der er baseret på Miljøstyrelsens overvågning. 

Ålegræsset er blandt andet vigtigt for naturen, fordi planterne kan binde store mængder næringsstoffer, og fordi områder med ålegræs er gyde og opvækstområde for fisk.

Ålegræssets frø er gemt i fortykkede skud, og hele planten dør efter blomstringen. Blomstringen gør ålegræsset i stand til at sprede sig over afstande, fordi frøene spreder sig med vandstrømmene. Ålegræs kan også sprede sig ved hjælp af sideskud.

Læs også