Arbejdet i vandråd er slut, men vandkampen fortsætter

Kun få små vandløb med lav naturværdi er taget ud af vandområdeplanerne i det seneste halve års arbejde i de lokale vandråd. Heriblandt kun 22 km af 512 km vandløb ud til Lillebælt.

- Det bliver hårdt politisk arbejde, hvor alt skal på bordet, understreger Erling Bonnesen, her ved en nordfynsk gravet kanal uden fald, som stadig er klassificeret som naturlig efter det lokale vandråds indstilling. Men hvor en mindretalsindstilling fastslår, at den skal ud af vandområdeplanerne.Foto og video: Erik Hansen

I forbindelse med den danske implementering af EU’s vandrammedirektiv har 23 vandråd rundt i Danmark haft til opgave i deres pågældende vandoplande (område, hvorfra der via vandløb strømmer vand ud til et bestemt kystområde, red.) at frasortere små eller fejlklassificerede vandløb i forhold til myndighedernes første udpegninger.I disse vandråd har der både været repræsentation af lodsejere og grønne interesseorganisationer, og her ved årsskiftet, hvor arbejdet er færdiggjort, og rapporterne sendt til kommunerne og videre til Miljøstyrelsen, er meldingerne fra vandrådene langt fra opløftende alle steder.- Det har været noget op ad bakke. Det har været meget vanskeligt at blive enige om at tage vandløb ud af vandplanerne. Også selv om det i mange tilfælde har været åbenlyst, at det ikke er et naturligt vandløb med stor miljømæssig værdi, men i stedet en gravet kanal med det formål at afvande et landbrugsareal.Sådan lyder det fra den fynske vandløbsekspert, agronom Jan Hjeds, der har deltaget i vandrådet, som har været oprettet for hovedvandoplandet til den fynske side af Lillebælt.

Vil du læse mere?

Prøv 30 dage for 30 kr.

Dette indhold er forbeholdt vores abonnenter, men du kan få adgang på få minutter, med online abonnement.

Allerede abonnent?

Læs også