Besøg et minivådområde

Fire fynske landmænd inviterer til »åbent minivådområde« den 29. oktober.

Landmændene i hele landet har taget minivådområderne til sig som et virkemiddel. Gennem de seneste tre år er der søgt om tilskud til omkring 600 anlæg, som skal bidrage til at mindske udledningen af kvælstof og fosfor til søer og fjorde. 

Der bliver nu chance for at se, hvordan 16 forskellige landmænd landet over har etableret eller er undervejs med et sådant minivådområde. Det sker ved et åbent hus arrangement torsdag den 29. oktober. 
Her vil fire fynske anlæg kunne besigtiges. De fire steder er Kustrup Margaard A/S i Asperup, hos Jens Johansen i Skalkendrup, hos TH Agro i Ebberup og hos Peder Stougaard i Snave. Hos de to førstnævnte er der åbent fra klokken 10 til 12, mens de andre to steder er fra klokken 13 til 15. 

Arrangementerne er ikke mindst for lodsejere, som overvejer at etablere et minivådområde, eller interesserede, som bare gerne se og høre mere om anlæggene. 

Det er gratis at deltage, og man kan godt besøge flere forskellige områder på én dag. Vigtigt er det dog at tilmelde sig forinden på hjemmesiden »Åbent minivådområde«. Der er kun muligt at samle 50 personer, og derfor er tilmeldingen efter først-til-mølle princippet.

Læs også