Drikkevand på dagsordenen i Kronjylland

Formanden for Landboforeningen Kronjylland kommer til at bruge en hel del af sin beretning på drikkevand, når han på torsdag går på talerstolen for at holde sin beretning på den årlige generalforsamling.

Drikkevand bliver et af hovedtemaerne, når formand for Landboforeningen Kronjylland, Christian Jensen, går på talerstolen torsdag den 12. marts for at holde sin beretning på den årlige generalforsamling. 

Foreningen har i det forgangne år brugt rigtig mange ressourcer på to sager om drikkevand. En sag i Beder, som har fyldt meget i en årrække, og en ny sag i Randers.   

- Man kan vist godt sige, at vi har bøvlet meget med drikkevand i det forgange år. I Danmark har vi nogle klare regler for, hvordan landmænd skal bruges plantebeskyttelsesmidler, så vores grundvand ikke bliver truet. Vi har også en grænse for, hvor meget nitrat, der må været i vandet. Når kommunerne begynder at lave deres egne regler, er vi nødt til at reagere, siger  Christian Jensen og understreger, at han bestemt også ønsker rent vand i hanerne. 

Påbud uden begrundelse

I 2017 fik ni landmænd påbud om, at de ikke måtte bruge planteværnsmidler på en række landbrugsarealer i Beder-området. 

- Aarhus Kommune tolker reglerne anderledes, end vi gør. Vi mener ikke, at kommunen har begrundet, hvilke forhold i naturen der gør, at de har udstedt påbud til landmændene, så de ikke må behandle deres marker med lovlige plantebeskyttelsesmidler. Vi har klaget over sagen til klagenævnet, som desværre gav kommunen medhold. Derfor har vi i oktober rejst sagen for domstolen, da vi ikke mener, at Aarhus Kommune har begrundet påbuddene tilstrækkeligt. Jeg synes, vi er kommet lagt ud, når vi som erhverv er nødt til at stævne staten, understreger Christian Jensen og påpeger, at der er tale om en principsag.

Indhold af nitrat

Randers Kommune har ønsket at sænke grænsen for indholdet af nitrat i drikkevandet til 4 mg, da en undersøgelse har vist, at mere nitrat i drikkevandet kan øge risikoen for tarmkræft. 

- Vi mener ikke, at undersøgelsen holder vand. Og det går ikke, at kommuner laver deres egne regler uden om det regelsæt, der gælder for hele landet. Den officielle sundhedsgrænse for nitrat i drikkevandet er 50 mg, og den er vi nødt til at forholde os til, indtil staten har truffet en anden beslutning - og det er der ikke noget, der indikerer. I samarbejde med Randers Kommune, Østjydsk Familielandbrug og Djursland Landboforening har vi skrevet et brev til sundhedsminister Magnus Heunicke for at få en afklaring på, hvordan vi skal forholde os, slutter Christian Jensen.

Generalforsamlingen holdes i Velas i Søften torsdag aften.
 

Læs også